Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Công nghệ truyền thông mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet.  Công nghệ truyền thông là ngành học ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực về truyền thông, nghiên cứu về quá trình tổ chức, quản lý công việc trong lĩnh vực sản xuất truyền thông như sản xuất phim điện ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình, phim quảng cáo, multimedia, ...gồm: cấu trúc mạng truyền thông, phương thức truyền dữ liệu, mạng cục bộ, mạng băng thông, bộ điều khiển thiết bị ngoại vi, cáp quang...Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Đánh giá một số giao thức lớp MAC trong mạng cảm biến không dây
Đánh giá một số giao thức lớp MAC trong mạng cảm biến không dây

Tác giả : Dương Thế Vinh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật