Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm các nội dung: Luật giữ các quốc gia; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quân sự, quốc phòng, tài sản công, tài chính công, thuế, thương mại, công nghiệp; Luật lao đông, dịch vụ xã hội, giáo dục, văn hóa; Luật hình sự; Thủ tục tố tụng dân sự và tòa án;...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Luận văn, luận án

+ Báo, tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Luật thanh niên & chiến lược phát triển thanh niên
Luật thanh niên & chiến lược phát triển thanh niên

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Thanh Niên

Chi tiết
Giáo trình pháp luật
Giáo trình pháp luật

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự
Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chuyên đề về hương ước
Chuyên đề về hương ước

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Bộ tư pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý Hà Nội

Chi tiết
Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng
Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng

Tác giả : Toà án nhân dân tối cao

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999, chương trình xây dựng Luật, Pháp luật
Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999, chương trình xây dựng Luật, Pháp luật

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật
Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật

Tác giả : Lê Minh Tâm;Nguyễn Minh Đoan

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Giáo trình luật đất đai
Giáo trình luật đất đai

Tác giả : Trần Quang Huy

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Cơ chế bảo đảm nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận của các bên trong tố tụng trọng tài
Cơ chế bảo đảm nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận của các bên trong tố tụng trọng tài

Tác giả : Hoàng Thị Mỹ Lệ;Trần Thùy Linh;Đỗ Hoàng Yến

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về lao động cưỡng bức
Thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về lao động cưỡng bức

Tác giả : Trần Lương Đức;Nguyễn Thị Thùy Trang;Hoàng Nghiệp Quỳnh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Xã hội học pháp luật
Xã hội học pháp luật

Tác giả : Trần Đức Châm

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả : Quách Dương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Theory and practice in essene law
Theory and practice in essene law

Tác giả : Aryeh Amihay

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Oxford

Chi tiết
Dạy học theo tình huống môn pháp luật đại cương ở trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội
Dạy học theo tình huống môn pháp luật đại cương ở trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Tác giả : Phạm Ngọc Trâm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam
Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam

Tác giả : Phan Hoài Nam

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam
Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Quỳnh Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Luật Hà Nội

Chi tiết
Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại
Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại

Tác giả : Nguyễn Đức Vinh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học luật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Thực hành quyền công tố đối với các tội phạm về hối lộ ở nước ta hiện nay
Thực hành quyền công tố đối với các tội phạm về hối lộ ở nước ta hiện nay

Tác giả : Võ Thành Đủ

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Chất lượng tranh tụng của kiểm sát vien Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam
Chất lượng tranh tụng của kiểm sát vien Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam

Tác giả : Trần Thị Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Phạm Văn Phong

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Pháp luật về đạo đức công ty trong nhà nước pháp quyền Việt Nam
Pháp luật về đạo đức công ty trong nhà nước pháp quyền Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Tiến Hiệp

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay
Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Luật Hà Nội

Chi tiết
Các văn bản pháp quy
Các văn bản pháp quy

Nhà xuất bản : Bộ công thương

Chi tiết
Hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay
Hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Văn Đồng;Hà Thị Khuyên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giá trị lịch sử và tính đương đại của một bộ luật
Giá trị lịch sử và tính đương đại của một bộ luật

Tác giả : Bùi Xuân Đính

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Một số vấn đề về thực thi pháp luật chống bán phá giá ở Việt Nam
Một số vấn đề về thực thi pháp luật chống bán phá giá ở Việt Nam

Tác giả : Trần Lương Đức;Nguyễn Thị Thùy Trang

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng
Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Dung

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết