Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tôn giáo mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Ha Noi Who are you?
Ha Noi Who are you?

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
 Introducing American religion
Introducing American religion

Tác giả : Lippy, Charles H

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Một số vấn đề tôn giáo Mỹ đương đại
Một số vấn đề tôn giáo Mỹ đương đại

Tác giả : Lê, Đình Cúc

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Tôn giáo và đời sống hiện đại
Tôn giáo và đời sống hiện đại

Tác giả : Võ, Kim Quyên,Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883)
Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883)

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Quỳnh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình tôn giáo học
Giáo trình tôn giáo học

Tác giả : Trần, Đăng Sinh,Đào, Đức Doãn

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Siêu lý tình yêu
Siêu lý tình yêu

Tác giả : Soloviev, Vladimir,Phạm, Vĩnh Cư

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây

Chi tiết
Một số bài viết về tôn giáo học
Một số bài viết về tôn giáo học

Tác giả : Nguyễn, Duy Hinh,Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Tín ngưỡng tôn giáo và xã hội dân gian
Tín ngưỡng tôn giáo và xã hội dân gian

Tác giả : Nguyễn, Hồng Dương,Phùng, Đạt Văn

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Niềm vui sướng
Niềm vui sướng

Tác giả : Osho,Minh, Đức

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Chi tiết
Đức giáo hoàng Benedict XVI
Đức giáo hoàng Benedict XVI

Tác giả : John L. Alllen.Jr

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Chi tiết
Lịch pháp Mật Tông Tây Tạng
Lịch pháp Mật Tông Tây Tạng

Tác giả : Thích Minh Tông

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Phật học tinh hoa
Phật học tinh hoa

Tác giả : Nguyễn Duy Cần

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : NXB TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Lịch sử Phật giáo Nhật Bản
Lịch sử Phật giáo Nhật Bản

Tác giả : Giác Dũng

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Chi tiết
Tây Tạng sinh tử thư: Triết lý nhân sinh phật giáo về luân hồi và tự giải thoát
Tây Tạng sinh tử thư: Triết lý nhân sinh phật giáo về luân hồi và tự giải thoát

Tác giả : Liên Hoa Sinh;Thích Minh Nghiêm

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thời đại

Chi tiết
Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Tác giả : Lương Thị Thoa

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Truyện kể Phật Giáo
Truyện kể Phật Giáo

Tác giả : Chu Thụy Văn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thời Đại

Chi tiết
Thanh quy
Thanh quy

Tác giả : Thích Thanh Từ

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tín ngưỡng, tôn giáo ở Vĩnh Phúc: thực trạng, đặc điểm và những vấn đề đặt ra
Tín ngưỡng, tôn giáo ở Vĩnh Phúc: thực trạng, đặc điểm và những vấn đề đặt ra

Tác giả : Lê Thị Vân Anh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Truyền thông tôn giáo từ năm 1990 đến nay (qua khảo sát trường hợp phật giáo và công giáo)
Truyền thông tôn giáo từ năm 1990 đến nay (qua khảo sát trường hợp phật giáo và công giáo)

Tác giả : Nguyễn Thúy Hà

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Hoạt động truyền giáo của đạo tin lành ở Việt Nam và Trung Quốc (từ khởi đầu đến đổi mới - cải cách mở cửa)
Hoạt động truyền giáo của đạo tin lành ở Việt Nam và Trung Quốc (từ khởi đầu đến đổi mới - cải cách mở cửa)

Tác giả : Vũ Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo trong thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo trong thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Văn Siu

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Chi tiết
Quản lí nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay
Quản lí nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Tác giả : Bùi Hữu Dược

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Tôn giáo và luật pháp về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam
Tôn giáo và luật pháp về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Vân Hà

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Phật giáo Hòa Hảo - lịch sử và những vấn đề hiện nay
Phật giáo Hòa Hảo - lịch sử và những vấn đề hiện nay

Tác giả : Bùi Văn Hải

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Âm nhạc trong nghi lễ phật giáo ở Hà Nội
Âm nhạc trong nghi lễ phật giáo ở Hà Nội

Tác giả : Nguyễn Đình Lâm

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Đạo đức phật giáo với công tác giáo dục thanh thiếu niên tín đồ phật giáo Thừa Thiên Huế hiện nay
Đạo đức phật giáo với công tác giáo dục thanh thiếu niên tín đồ phật giáo Thừa Thiên Huế hiện nay

Tác giả : Ngô Văn Trân

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Nghiên cứu tôn giáo
Nghiên cứu tôn giáo

Tác giả : Viện khoa học xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu tôn giáo

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Chi tiết
Nghiên cứu tôn giáo
Nghiên cứu tôn giáo

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện nghiên cứu tôn giáo

Chi tiết
Quan niệm của con người trong kinh thánh
Quan niệm của con người trong kinh thánh

Tác giả : Hoàng Thị Mỹ Quỳnh

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tư tưởng phê phán kitô giáo của Nietzsche
Tư tưởng phê phán kitô giáo của Nietzsche

Tác giả : Đỗ Thị Ngọc Anh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phật giáo với đạo đức lối sống xanh
Phật giáo với đạo đức lối sống xanh

Tác giả : Hoàng Thị Thơ

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Sự tiếp biến đạo đức Nho giáo trong tiến trình lịch sử Việt Nam
Sự tiếp biến đạo đức Nho giáo trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Tác giả : Doãn Chính;Phạm Thị Lan

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Đơn vị hành chính lãnh thổ thời phong kiến ở Việt Nam
Đơn vị hành chính lãnh thổ thời phong kiến ở Việt Nam

Tác giả : Trương Vĩnh Khang

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết