Tại đây chúng tôi giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề KHOA HỌC THƯ VIỆN mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet như: Sách, Giáo trình, Cơ sở dữ liệu điện tử, Tạp chí chuyên ngành,... Bao gồm các nội dung: Quan hệ của các thư viện, cơ quan lưu trữ, trung tâm thông tin; Quản trị cơ sở vật chất; Quản lý nhân sự; Công tác bổ sung và phát triển vốn tài liệu; Phân loại và định chủ đề; Sản phẩm và Dịch vụ thông tin thư viện;...Các mục chính gồm:

+ Sách

+ Luận văn, luận án

+ CSDL điện tử

+ Báo tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Library architecture + design
Library architecture + design

Tác giả : Roth, Manuela

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Broun

Chi tiết
Sổ tay công tác thư viện trường học
Sổ tay công tác thư viện trường học

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Đoàn, Phan Tân

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Văn hóa

Chi tiết
Basic research methods for librarians
Basic research methods for librarians

Tác giả : Connaway, Lynn Silipigni,Powell, Ronald R.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited

Chi tiết
Practical research methods for librarians and information professionals
Practical research methods for librarians and information professionals

Tác giả : Beck, Susan E.,Manuel, Kate.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Neal-Schuman Publishers

Chi tiết
Công tác lưu trữ
Công tác lưu trữ

Tác giả : Nguyễn, Thị Trà,Nguyễn, Quốc Bảo

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Learn reference work
Learn reference work

Tác giả : Gosling, Mary

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Book Promontion & Service co., LTD.

Chi tiết
Learn about information
Learn about information

Tác giả : Gosling, Mary,Hopgood, Elizabeth

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Book promotion & Service Co., LTD

Chi tiết
Portals and libraries
Portals and libraries

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Haworth Information Press

Chi tiết
Libraries & the mega-Internet sites
Libraries & the mega-Internet sites

Tác giả : Primary Research Group.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Primary Research Group

Chi tiết
Library architecture + design
Library architecture + design

Tác giả : Manuela Roth

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Broun

Chi tiết
Where the jobs are
Where the jobs are

Tác giả : John Dearie;Courtney Geduldig

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Redesign your library Website
Redesign your library Website

Tác giả : Stacy Ann Wittmann

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited

Chi tiết
Library assessment in higher education
Library assessment in higher education

Tác giả : Joseph R Matthews

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited

Chi tiết
Quy định pháp luật về soạn thảo văn bản, và công tác văn thư - lưu trữ
Quy định pháp luật về soạn thảo văn bản, và công tác văn thư - lưu trữ

Tác giả : Nghiêm Kỳ Hồng;Hà Quang Thanh

Năm xuất bản : 206

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Quản lý xây dựng thư viện tiên tiến, xuất sắc ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Quản lý xây dựng thư viện tiên tiến, xuất sắc ở các trường Trung học Cơ sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Tác giả : Bùi Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Quản lý hoạt động Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Phạm Thị Minh Nguyệt

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đổi mới công tác quản lý văn thư, lưu trữ tại trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
Đổi mới công tác quản lý văn thư, lưu trữ tại trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Dung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam

Tác giả : Phan Thị Huệ

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Văn hóa Hà Nội

Chi tiết
Vai trò của thông tin, tư liệu và thư viện đối với sự phát triển của khoa học xã hội Lào hiện nay
Vai trò của thông tin, tư liệu và thư viện đối với sự phát triển của khoa học xã hội Lào hiện nay

Tác giả : Thanongsone Sibounheuang

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Bản tin điện tử
Bản tin điện tử

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Bản tin điện tử Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
Bản tin điện tử Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Tác giả : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Tạp chí Thông tin và Tư liệu
Tạp chí Thông tin và Tư liệu

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Chi tiết
METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay
METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay

Tác giả : Phạm Thị Yến

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết