Chủ đề Kinh doanh thương mại – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh doanh thương mại mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề lý thuyết chung về kinh doanh; môi trường kinh doanh thương mại; dịch vụ phát triển kinh doanh; tổ chức kinh doanh thương mại; hệ thống phân phối và mạng lưới kinh doanh; đại lý thương mại; kinh doanh đa cấp; kinh doanh theo chuỗi; nhượng quyền thương mại...
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Giáo trình lý thuyết thông tin
Giáo trình lý thuyết thông tin

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Từ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt
Từ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt

Tác giả : Phùng, Văn Vận,Lê, Ngọc Giao

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Bưu điện

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết thông tin
Giáo trình lý thuyết thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bưu điện

Chi tiết
Vận tải - giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải
Vận tải - giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải

Tác giả : Dương, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Từ điển kinh tế và thương mại Trung - Việt - Anh
Từ điển kinh tế và thương mại Trung - Việt - Anh

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU bằng mô hình trọng lực
Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU bằng mô hình trọng lực

Tác giả : Vũ Bạch Diệp;Nguyễn Thị Phương Thảo;Ngô Hoài Thu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại ở tỉnh Bắc Kạn
Tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại ở tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Tiến Long;Lục Mạnh Thiếp

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương Thị Tình

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Content to commerce
Content to commerce

Tác giả : Avi Savar

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Kiểm tra sau thông quan điện tử hàng hóa nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai
Kiểm tra sau thông quan điện tử hàng hóa nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai

Tác giả : Tâm,Đỗ Thị;Phùng Chí Sơn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý hoạt động tạm nhập - tái xuất tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai
Quản lý hoạt động tạm nhập - tái xuất tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai

Tác giả : Phạm Thanh Hùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Lục Mạnh Thiếp

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
The Battle for the High Street
The Battle for the High Street

Tác giả : Phil Hubbard

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Palgrave

Chi tiết
Trade and Quality of Life - Empirical Evidence for Sub-Saharan Africa
Trade and Quality of Life - Empirical Evidence for Sub-Saharan Africa

Tác giả : Huy Quang Doan

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Universität Jena

Chi tiết
Quản lý chất lượng sản phẩm của VNPT Quảng Ninh
Quản lý chất lượng sản phẩm của VNPT Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Anh Thư

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong thương mại điện tử: góc nhìn từ phía doanh nghiệp và khách hàng
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong thương mại điện tử: góc nhìn từ phía doanh nghiệp và khách hàng

Tác giả : Lê Thị Mai

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông

Chi tiết
Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030
Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030

Tác giả : Vũ Thị Lộc

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean
Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean

Tác giả : Vidavong Heuangmisouk

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền tại thành phố Hồ Chí Minh
Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền tại thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Trần Thị Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam
Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Phát triển chiến lược thương hiệu các doanh nghiệp ngành may Việt Nam
Phát triển chiến lược thương hiệu các doanh nghiệp ngành may Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Hoàng Giang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Phát triển thương mại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2011 - 2015
Phát triển thương mại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2011 - 2015

Tác giả : Keoaudone Sindavong

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng trong thương mại điện tử B2C Việt Nam
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng trong thương mại điện tử B2C Việt Nam

Tác giả : Bùi Như Hiển

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Vân Nam

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên
Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Văn Giáp;Đỗ Năng Thắng;Lê Triệu Tuấn

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Một vài kinh nghiệm dịch văn bản hợp đồng thương mại
Một vài kinh nghiệm dịch văn bản hợp đồng thương mại

Tác giả : Nguyễn Thành Lân

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Hoạt động xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và giải pháp
Hoạt động xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và giải pháp

Tác giả : Dương Thị Tình

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
	Phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên: Cơ hội và thách thức
Phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên: Cơ hội và thách thức

Tác giả : Dương Thị Tình

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Về xuất khẩu hạt điều
Về xuất khẩu hạt điều

Tác giả : Đoàn Quang Thiệu

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc: Vị thế của Việt Nam = Free trade Asean - Korea: Position of Vietnam
Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc: Vị thế của Việt Nam = Free trade Asean - Korea: Position of Vietnam

Tác giả : Đỗ Thùy Ninh;Dương Thị Tình;An Thị Như

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết