Chủ đề Kinh tế y tế và quản lý bệnh viện – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế y tế và quản lý bệnh viện mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề những kiến thức cơ bản về quản lý chung, điều hành bệnh viện, quản lý hệ thống y tế cơ sở, quản lý thông tin, thống kê trong Y tế.
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Annual editons
Annual editons

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Dushkin/ McGraw-Hill

Chi tiết
The meaning of difference
The meaning of difference

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bộ Tài chính

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật