Chủ đề Kinh doanh du lịch và khách sạn – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh doanh du lịch và khách sạn mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề Văn hóa tổ chức, Kinh tế du lịch, Văn hóa du lịch, Marketing du lịch, Phong tục – tập quán – lễ hội – truyền thống, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Quản trị lữ hành, Địa lý du lịch, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện,…
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Lịch sử, sự thật và sử học
Lịch sử, sự thật và sử học

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
The American promise
The American promise

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bedford/St. Martin’s

Chi tiết
Biên niên sử thế giới
Biên niên sử thế giới

Tác giả : Nguyễn, Văn Dân

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng
Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Tác giả : Vũ Ngọc Duy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Thái Nguyên
Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Mai

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đàm Thị Phương Thảo;Vũ Xuân Nam

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La
Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La

Tác giả : Đỗ Tuyết Ngân;Dương Minh Cường

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Trần Trung Vỹ;Nguyễn Xuân Quỳnh;Eriberto Casino

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Catalonia tình yêu của tôi
Catalonia tình yêu của tôi

Tác giả : George Orwell;Phạm Nguyên Trường dịch

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Người về từ chân trời cũ
Người về từ chân trời cũ

Tác giả : Phạm Khải

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam

Tác giả : Doãn Văn Tuân

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Thị Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đào Thúy Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Giang (1996 - 2016)
Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Giang (1996 - 2016)

Tác giả : Trần Thị Hồng Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Tributary and canonization the research on Viet-Sino relationship from 1802- 1885
Tributary and canonization the research on Viet-Sino relationship from 1802- 1885

Tác giả : Bùi Huy Nam

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : East China Normal University

Chi tiết
Phong trào công nhân tỉnh Thái Nguyên 1897-1945
Phong trào công nhân tỉnh Thái Nguyên 1897-1945

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Hà

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Tác giả : Phạm Thị Sen Hồng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Quản lý làng xã qua hương ước cải lương huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý làng xã qua hương ước cải lương huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương Minh Nhật

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu Quốc tế
Nghiên cứu Quốc tế

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Học viện Quan hệ Quốc tế

Chi tiết
Địa kỹ thuật
Địa kỹ thuật

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chi tiết
Journal of Vietnamese studies
Journal of Vietnamese studies

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : University of California

Chi tiết
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Tâm;Trần Quyết Thắng;Đào Thị Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Sử học hiện đại và lịch sử xã hội
Sử học hiện đại và lịch sử xã hội

Tác giả : Trần Thị Bích Ngọc

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Một số vấn đề về sử liệu và công tác sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng
Một số vấn đề về sử liệu và công tác sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng

Tác giả : Nguyễn Thanh Huyền;Lê Tuấn Vinh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết