Chủ đề Thương mại Quốc tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Thương mại Quốc tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề bản chất, đặc trưng, lợi ích và chức năng nhiệm vụ của thương mại quốc tế. Lý thuyết thương mại quốc tế từ mô hình thương mại quốc tế cổ điển đến các mô hình thương mại quốc tế hiện đại. Công cụ thương mại quốc tế dưới dạng thuế quan và phi thuế quan, chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện cán cân thanh toán quốc tế mất cân bằng
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Giáo trình lý thuyết thông tin
Giáo trình lý thuyết thông tin

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Từ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt
Từ điển thuật ngữ viễn thông Anh - Việt

Tác giả : Phùng, Văn Vận,Lê, Ngọc Giao

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Bưu điện

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết thông tin
Giáo trình lý thuyết thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bưu điện

Chi tiết
Vận tải - giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải
Vận tải - giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải

Tác giả : Dương, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Từ điển kinh tế và thương mại Trung - Việt - Anh
Từ điển kinh tế và thương mại Trung - Việt - Anh

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
The Battle for the High Street
The Battle for the High Street

Tác giả : Phil Hubbard

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Palgrave

Chi tiết
Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và cộng đồng Kinh tế Asean
Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và cộng đồng Kinh tế Asean

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang;Nguyễn Thị Thùy Dung;Phùng Thị Lan Phương

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lâm

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Thúc đẩy Thương mại thông qua Giao thông vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải
Thúc đẩy Thương mại thông qua Giao thông vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải

Tác giả : Luis C. Blancas;M. Baher El-Hifnawi

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Ngân hàng thế giới

Chi tiết
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Từ lý luận đến thực tiễn
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Từ lý luận đến thực tiễn

Tác giả : Dương Thị Tình

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
International trade: theory and evidence
International trade: theory and evidence

Tác giả : James R. Markusen;James R. Melvin;William H. Kaempfer;Keith E. Maskus

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam

Tác giả : Hoàng Văn Châu

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Xúc tiến thương mại: lý luận và thực tiễn
Xúc tiến thương mại: lý luận và thực tiễn

Tác giả : Lê Hoàng Oanh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại

Tác giả : Mia Mikie

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Trade and Quality of Life - Empirical Evidence for Sub-Saharan Africa
Trade and Quality of Life - Empirical Evidence for Sub-Saharan Africa

Tác giả : Huy Quang Doan

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Universität Jena

Chi tiết
Quản lý chất lượng sản phẩm của VNPT Quảng Ninh
Quản lý chất lượng sản phẩm của VNPT Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Anh Thư

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong thương mại điện tử: góc nhìn từ phía doanh nghiệp và khách hàng
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong thương mại điện tử: góc nhìn từ phía doanh nghiệp và khách hàng

Tác giả : Lê Thị Mai

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông

Chi tiết
Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030
Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030

Tác giả : Vũ Thị Lộc

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean
Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean

Tác giả : Vidavong Heuangmisouk

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền tại thành phố Hồ Chí Minh
Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền tại thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Trần Thị Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam
Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Phát triển chiến lược thương hiệu các doanh nghiệp ngành may Việt Nam
Phát triển chiến lược thương hiệu các doanh nghiệp ngành may Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Hoàng Giang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Phát triển thương mại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2011 - 2015
Phát triển thương mại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2011 - 2015

Tác giả : Keoaudone Sindavong

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Một vài kinh nghiệm dịch văn bản hợp đồng thương mại
Một vài kinh nghiệm dịch văn bản hợp đồng thương mại

Tác giả : Nguyễn Thành Lân

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Hoạt động xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và giải pháp
Hoạt động xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và giải pháp

Tác giả : Dương Thị Tình

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
	Phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên: Cơ hội và thách thức
Phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên: Cơ hội và thách thức

Tác giả : Dương Thị Tình

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Về xuất khẩu hạt điều
Về xuất khẩu hạt điều

Tác giả : Đoàn Quang Thiệu

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc: Vị thế của Việt Nam = Free trade Asean - Korea: Position of Vietnam
Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc: Vị thế của Việt Nam = Free trade Asean - Korea: Position of Vietnam

Tác giả : Đỗ Thùy Ninh;Dương Thị Tình;An Thị Như

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Thương mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước ASEAN - 5
Thương mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước ASEAN - 5

Tác giả : Nguyễn Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Đa dạng hóa xuất khẩu của Singapore
Đa dạng hóa xuất khẩu của Singapore

Tác giả : Nguyễn Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết