Hai nghìn linh hai   2002 world development indicators
Hai nghìn linh hai 2002 world development indicators

Tác giả : World Bank,World Bank.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : The World Bank

Chi tiết
Giáo trình toán kinh tế
Giáo trình toán kinh tế

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chi tiết
Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế
Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế

Tác giả : Nguyễn, Văn Huân,Phạm, Việt Bình

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Tạo thuận lợi thương mại tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh
Tạo thuận lợi thương mại tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Ngân hàng Thế giới

Chi tiết
Quốc gia khởi nghiệp
Quốc gia khởi nghiệp

Tác giả : Senor, Dan,Trí Vương,Singer, Saul

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Blockchain - Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới
Blockchain - Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Tác giả : Swan, Melanie,LêVN,Lê, Huy Hòa

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Economics today and tomorrow
Economics today and tomorrow

Tác giả : Miller, Roger LeRoy

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển hàng hóa nông nghiệp tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển hàng hóa nông nghiệp tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Phạm Ngọc Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nông Văn Hoạt

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên
Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

Tác giả : Lê Anh Vũ;Nguyễn Danh Sơn;Phạm Thị Vân

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Starting an online business for dummies
Starting an online business for dummies

Tác giả : Greg Holden

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2013
Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2013

Tác giả : Nhiều tác giả

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Noi gương học tập và làm theo lời Bác
Noi gương học tập và làm theo lời Bác

Tác giả : Trần Thị Ngân

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Chi tiết
Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2010
Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2010

Tác giả : Phạm Quang Trung

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tác giả : Phạm Quốc Trung;Phạm Thị Túy

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc Gia

Chi tiết
Khu kinh tế tự do: những vấn đề lý luận và thực tiễn
Khu kinh tế tự do: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Cù Chí Lợi;Nguyễn Xuân Trung;Hoàng Thế Anh;Đặng Phương Hoa

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : KHoa học Xã hội

Chi tiết
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô

Tác giả : Tạ Đức Khánh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Tác giả : Hoàng, Kiều Anh,Nguyễn, Xuân Dũng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

Tác giả : Ngô, Ngọc Luận,Phạm, Văn Đăng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trực thuộc thành đoàn thành phố Bắc Ninh
Chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trực thuộc thành đoàn thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thị Hải,Nguyễn, Đình Long

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
Phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Trang,Bùi, Đức Thọ

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tại thành phố Thái Nguyên
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tại thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Vũ, Thị Thu Huyền,Phạm, Thị Hồng Điệp

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang

Tác giả : Trần Thị Thanh Xuân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang

Tác giả : Trần Thị Thanh Xuân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả : Trương Đình Bảo Long

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nghiên cứu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tác giả : Hoàng Quốc Việt

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Mỏ - Địa chất

Chi tiết
Hành vi tẩy chay hàng tiêu dùng: nghiên cứu tại Việt Nam
Hành vi tẩy chay hàng tiêu dùng: nghiên cứu tại Việt Nam

Tác giả : Cao Quốc Việt

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả : Võ Thị Thu Ngọc

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin tích hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin tích hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam

Tác giả : Trần Thị Kim Oanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Kinh tế Sài Gòn
Kinh tế Sài Gòn

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tập chí Khoa học - Đại học Huế
Tập chí Khoa học - Đại học Huế

Tác giả : Đại học Huế

Chi tiết
Tạp chí Kinh tế
Tạp chí Kinh tế

Tác giả : Cơ quan ngôn luận của Ban Kinh tế Trung Ương

Chi tiết
Kinh tế và quản trị kinh doanh
Kinh tế và quản trị kinh doanh

Tác giả : Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Kinh tế và phát triển
Kinh tế và phát triển

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Viện kinh tế và chính trị thế giới

Chi tiết
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Tâm;Trần Quyết Thắng;Đào Thị Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Mô hình kinh tế tổng quát và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam
Mô hình kinh tế tổng quát và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Thức

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bền vững sinh kế ở Việt Nam hiện nay
Bền vững sinh kế ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Đào Thị Minh Hương

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam
Chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Tác giả : Bùi Quang Tuấn;Hà Huy Ngọc

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết