Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Getting work done
Getting work done

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Managing time
Managing time

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Mathematics for business and personal finance
Mathematics for business and personal finance

Tác giả : Lange, Walter H,Rousos, Walter H

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
(Forget a mentor) find a sponsor
(Forget a mentor) find a sponsor

Tác giả : Hewlett, Sylvia Ann

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
HBR guide to office politics
HBR guide to office politics

Tác giả : Dillon, Karen

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Guide to managing up and across
Guide to managing up and across

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The connectors
The connectors

Tác giả : Kuzmeski, Maribeth

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
HBR guide to getting the mentoring you need
HBR guide to getting the mentoring you need

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The connectors
The connectors

Tác giả : Kuzmeski, Maribeth

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Mike Evans
Mike Evans

Tác giả : Evans, Mike

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : WILEY

Chi tiết
Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Quang Huy;Đinh Hồng Linh;Nguyễn Đắc Dũng;Vũ Việt Linh;Trần Thanh Hải

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang
Giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang

Tác giả : Hoàng Minh Cường

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Vũ Hồng Nhi

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Văn Hóa Dân Tộc

Chi tiết
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ vật liệu nổ của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Việt Bắc - Micco trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Tiến Hoàng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh
Tăng cường quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Thu An

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Đức Chung;Lành Ngọc Tú;Nguyễn Thị Thúy;Quách Thành Linh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên
Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đào Thị Hương;Cao Thị Phương Liên;Nguyễn Minh Huệ;Nguyễn Thị Thanh Tâm

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Xây dựng chính sách giá cho sản phẩm nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên
Xây dựng chính sách giá cho sản phẩm nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên

Tác giả : Lê Thị Thu Phương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Apatit Việt Nam
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Apatit Việt Nam

Tác giả : Hoàng Thanh Nga

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản trị chi phí sản xuất tại các chi nhánh khai thác của Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam
Quản trị chi phí sản xuất tại các chi nhánh khai thác của Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

Tác giả : Phạm Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ
Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Đào Khánh Ly

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Vũ Quyết Tiến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Văn Nguyện

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện của người dân tại thành phố Thái Nguyên
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện của người dân tại thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Lại Văn Tiến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quế Võ 1 tỉnh Bắc Ninh
Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quế Võ 1 tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Lại Hữu Cao

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đào Duy Tùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nhà quản lý
Nhà quản lý

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý

Chi tiết
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Tâm;Trần Quyết Thắng;Đào Thị Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần giải trí Minh Châu giai đoạn 2016-2020

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà;Nông Thị Minh Ngọc

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn Trung Kiên;Lê Ngọc Hùng

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết