Chủ đề Quản lý Kinh tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản lý Kinh tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động sản xuất, tài chính, kinh tế học đất đai, hoạch định chính sách về quản lý kinh tế

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Hai nghìn linh hai   2002 world development indicators
Hai nghìn linh hai 2002 world development indicators

Tác giả : World Bank,World Bank.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : The World Bank

Chi tiết
Giáo trình toán kinh tế
Giáo trình toán kinh tế

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chi tiết
Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế
Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế

Tác giả : Nguyễn, Văn Huân,Phạm, Việt Bình

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Tạo thuận lợi thương mại tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh
Tạo thuận lợi thương mại tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Ngân hàng Thế giới

Chi tiết
Quốc gia khởi nghiệp
Quốc gia khởi nghiệp

Tác giả : Senor, Dan,Trí Vương,Singer, Saul

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Blockchain - Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới
Blockchain - Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Tác giả : Swan, Melanie,LêVN,Lê, Huy Hòa

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Economics today and tomorrow
Economics today and tomorrow

Tác giả : Miller, Roger LeRoy

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh tại Chi Cục thuế thành phố Thái Nguyên
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh tại Chi Cục thuế thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Hồng Phong

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ của nhà khách tỉnh Quảng Ninh
Nâng cao công tác quản lý chất lượng dịch vụ của nhà khách tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Dung Nhan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Minh Tuyết

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý cơ sở vật chất của các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên
Tăng cường quản lý cơ sở vật chất của các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thanh Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư
Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư

Tác giả : Thái Bá Cẩn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Getting innovation right
Getting innovation right

Tác giả : Seth Kahan

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Nghĩ khác: Flip IT: làm thế nào để tận dụng tốt nhất mọi thứ
Nghĩ khác: Flip IT: làm thế nào để tận dụng tốt nhất mọi thứ

Tác giả : Michael Heppell;Lê Đình Chi dịch

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Reinventing you: define your brand, imagine your future
Reinventing you: define your brand, imagine your future

Tác giả : Dorie Clark

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Tăng cường công tác quản lý hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tăng cường công tác quản lý hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Vũ Thế Hùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ di động Vinaphone tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Lào Cai
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ di động Vinaphone tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Lào Cai

Tác giả : Phan Thị Loan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Tác giả : Hoàng, Kiều Anh,Nguyễn, Xuân Dũng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

Tác giả : Ngô, Ngọc Luận,Phạm, Văn Đăng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trực thuộc thành đoàn thành phố Bắc Ninh
Chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trực thuộc thành đoàn thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thị Hải,Nguyễn, Đình Long

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
Phát triển công nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Trang,Bùi, Đức Thọ

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tại thành phố Thái Nguyên
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tại thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Vũ, Thị Thu Huyền,Phạm, Thị Hồng Điệp

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Dương Thị Yến

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương Thị Thu

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Lào Cai
Quản lý nhà nước đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đoàn Phương Mai

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Tác giả : Doãn Đức Chính

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đoàn Đức Bào

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam

Tác giả : Doãn Văn Tuân

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tăng cường năng lực quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
Tăng cường năng lực quyết định và giám sát kế hoạch đầu tư công của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đỗ Hiếu Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tác giả : Đỗ Danh Liêm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Quang Dũng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Lâm Thao
Quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Lâm Thao

Tác giả : Nguyễn Phương Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Kinh tế Sài Gòn
Kinh tế Sài Gòn

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tập chí Khoa học - Đại học Huế
Tập chí Khoa học - Đại học Huế

Tác giả : Đại học Huế

Chi tiết
Tạp chí Kinh tế
Tạp chí Kinh tế

Tác giả : Cơ quan ngôn luận của Ban Kinh tế Trung Ương

Chi tiết
Kinh tế và quản trị kinh doanh
Kinh tế và quản trị kinh doanh

Tác giả : Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Kinh tế và phát triển
Kinh tế và phát triển

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Viện kinh tế và chính trị thế giới

Chi tiết
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm
Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu khách sạn Hoàng Mấm

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Tâm;Trần Quyết Thắng;Đào Thị Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Mô hình kinh tế tổng quát và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam
Mô hình kinh tế tổng quát và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Thức

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bền vững sinh kế ở Việt Nam hiện nay
Bền vững sinh kế ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Đào Thị Minh Hương

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết