Chủ đề Kinh tế quản trị nguồn nhân lực – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kinh tế quản trị nguồn nhân lực mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề tổng hợp về kinh tế học và quản lý, quản trị nguồn nhân lực về lao động, tài chính công, kinh tế học quốc tế...

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Tỉnh ủy Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Thị Hồng Huệ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhân sự tại các trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên
Quản lý nhân sự tại các trường cao đẳng thuộc tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Phạm Bích Ngọc

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản trị nhân lực tại Sở khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Quản trị nhân lực tại Sở khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Tác giả : Khổng Hồng Hoàng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Tác giả : Hoàng Văn Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Tiến Linh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Công ty TNHH một thành viện điện cơ, hóa chất 15 - Bộ Quốc phòng
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Công ty TNHH một thành viện điện cơ, hóa chất 15 - Bộ Quốc phòng

Tác giả : Nguyễn Ngọc Diễm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nguồn nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên
Quản lý nguồn nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Việt Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lý Thị Kim Nhung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Thế Hùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Lê Duy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý cán bộ viên chức tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ
Quản lý cán bộ viên chức tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Quyền Thị Hoài Thương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Trà My

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon
Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bujeon

Tác giả : Trần Thị Dung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt

Tác giả : Lê Thị Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa
Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tác giả : Trần Văn Hùng;Phạm Hồng Thái;Phạm Xuân Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết