Chủ đề Kế toán – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Kế toán mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề Lĩnh vực kế toán công, Lĩnh vực tài chính công, Lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, Lĩnh vực kiểm toán, Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Getting work done
Getting work done

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Managing time
Managing time

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Mathematics for business and personal finance
Mathematics for business and personal finance

Tác giả : Lange, Walter H,Rousos, Walter H

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
(Forget a mentor) find a sponsor
(Forget a mentor) find a sponsor

Tác giả : Hewlett, Sylvia Ann

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
HBR guide to office politics
HBR guide to office politics

Tác giả : Dillon, Karen

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
HBR guide to getting the mentoring you need
HBR guide to getting the mentoring you need

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Guide to managing up and across
Guide to managing up and across

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The connectors
The connectors

Tác giả : Kuzmeski, Maribeth

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
The connectors
The connectors

Tác giả : Kuzmeski, Maribeth

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Mike Evans
Mike Evans

Tác giả : Evans, Mike

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : WILEY

Chi tiết
Kế toán tài chính 1
Kế toán tài chính 1

Tác giả : Trần Thị Diên;Nguyễn Thi Bắc

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đai học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kế toán tài chính 2
Giáo trình kế toán tài chính 2

Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương;Thái Thị Thái Nguyên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : NXB Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Fundamental accounnting principles
Fundamental accounnting principles

Tác giả : John J.Wild

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công
Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Tác giả : Trần Thị Thu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chi tiết
Startup life
Startup life

Tác giả : Brad Feld Amy Batchelor

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Khoa hoc quản lý
Khoa hoc quản lý

Tác giả : Bùi Hữu Đức;Phạm Trung Tiến

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Khoa học quản lý
Khoa học quản lý

Tác giả : Lê Văn Phùng;Nguyễn Địch;Trần Thị Tuyết

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin & Truyền Thông

Chi tiết
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý

Tác giả : Lê Văn Phùng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Leading the Starbucks way
Leading the Starbucks way

Tác giả : Joseph Michelli;

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Quản lý nhà nước về hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Quản lý nhà nước về hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đoàn Hồng Chinh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đặng Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động

Tác giả : Bùi Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Nhà máy Z121-Bộ Quốc phòng
Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Nhà máy Z121-Bộ Quốc phòng

Tác giả : Trần Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ
Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Phan Sỹ Hưng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Thị Kiều Oanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn
Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Phùng Đức Hạnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nhà quản lý
Nhà quản lý

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý

Chi tiết
Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành
Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương;Nguyễn Thu Hà;Nguyễn Thị Hạnh Hồng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn Trung Kiên;Lê Ngọc Hùng

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
Về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Tác giả : Lương Thu Hương;Trần Tuyết Nhung

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết