Chủ đề Quản trị Marketing – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Marketing mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý tín dụng, các kênh tiếp thị, nghiên cứu thị trường, sử dụng sản phẩm có thương hiệu, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá và phân phối, Quảng cáo và khuyến mãi, Marketing quốc tế, Marketing dịch vụ.

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Getting work done
Getting work done

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Managing time
Managing time

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Mathematics for business and personal finance
Mathematics for business and personal finance

Tác giả : Lange, Walter H,Rousos, Walter H

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
(Forget a mentor) find a sponsor
(Forget a mentor) find a sponsor

Tác giả : Hewlett, Sylvia Ann

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
HBR guide to getting the mentoring you need
HBR guide to getting the mentoring you need

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Guide to managing up and across
Guide to managing up and across

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The connectors
The connectors

Tác giả : Kuzmeski, Maribeth

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
HBR guide to office politics
HBR guide to office politics

Tác giả : Dillon, Karen

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The connectors
The connectors

Tác giả : Kuzmeski, Maribeth

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Mike Evans
Mike Evans

Tác giả : Evans, Mike

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : WILEY

Chi tiết
Bí mật marketing trong thị trường High-Tech
Bí mật marketing trong thị trường High-Tech

Tác giả : Geoffrey A. Moore

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Laddering: unlocking potential of consumer behavior
Laddering: unlocking potential of consumer behavior

Tác giả : Eric V. Holtzclaw

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Digital marketing strategy: An integrated approach to online marketing
Digital marketing strategy: An integrated approach to online marketing

Tác giả : Simon Kingsnorth

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : KoganPage

Chi tiết
Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công
Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

Tác giả : Trần Thị Thu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chi tiết
Startup life
Startup life

Tác giả : Brad Feld Amy Batchelor

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Khoa hoc quản lý
Khoa hoc quản lý

Tác giả : Bùi Hữu Đức;Phạm Trung Tiến

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Khoa học quản lý
Khoa học quản lý

Tác giả : Lê Văn Phùng;Nguyễn Địch;Trần Thị Tuyết

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin & Truyền Thông

Chi tiết
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý

Tác giả : Lê Văn Phùng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Leading the Starbucks way
Leading the Starbucks way

Tác giả : Joseph Michelli;

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Giáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự án

Tác giả : Từ Quang Phương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Đại học Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Quản lý nhà nước về hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Quản lý nhà nước về hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đoàn Hồng Chinh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đặng Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động

Tác giả : Bùi Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Nhà máy Z121-Bộ Quốc phòng
Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Nhà máy Z121-Bộ Quốc phòng

Tác giả : Trần Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ
Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Phan Sỹ Hưng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Thị Kiều Oanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn
Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Phùng Đức Hạnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Minh Chiến

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nhà quản lý
Nhà quản lý

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý

Chi tiết
Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ
Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ

Tác giả : Lý Thu Trang;Nguyễn Văn Huân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp
Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

Tác giả : Nguyễn Văn Huân;Nguyễn Thị Kim Tuyến

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn Trung Kiên;Lê Ngọc Hùng

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
Về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Tác giả : Lương Thu Hương;Trần Tuyết Nhung

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết