Chủ đề Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế– Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế,  thương mại giữa các quốc gia giải quyết về luật tranh chấp thương mại cạnh tranh hợp pháp

+ Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Luật thanh niên & chiến lược phát triển thanh niên
Luật thanh niên & chiến lược phát triển thanh niên

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Thanh Niên

Chi tiết
Giáo trình pháp luật
Giáo trình pháp luật

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự
Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chuyên đề về hương ước
Chuyên đề về hương ước

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Bộ tư pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý Hà Nội

Chi tiết
Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng
Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng

Tác giả : Toà án nhân dân tối cao

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999, chương trình xây dựng Luật, Pháp luật
Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999, chương trình xây dựng Luật, Pháp luật

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chè theo phương thức hợp đồng giữa doanh nghiệp với người dân, trường hợp ở Thái Nguyên
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chè theo phương thức hợp đồng giữa doanh nghiệp với người dân, trường hợp ở Thái Nguyên

Tác giả : Đặng Thị Thái;Đặng Thị Bích Huệ;Bùi Thị Minh Hà;Trần Việt Dũng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Theory and practice in essene law
Theory and practice in essene law

Tác giả : Aryeh Amihay

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Oxford

Chi tiết
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật thủ đô
Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật thủ đô

Tác giả : Bộ Tư pháp

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Tìm hiểu một số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính , song tính và chuyển giới
Tìm hiểu một số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính , song tính và chuyển giới

Tác giả : Trương Hồng Quang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính Trị Quốc gia

Chi tiết
Thủ tục giải quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam
Thủ tục giải quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Minh Hằng;Bùi Thị Huyền

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại ở Việt Nam
Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Mạnh Cường

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật
Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật

Tác giả : Phạm Thanh Bình

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam
Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam

Tác giả : Lê Hồng Hạnh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Bộ luật lao động luật công đoàn
Bộ luật lao động luật công đoàn

Tác giả : Bộ lao động - Thương binh và Xã hội

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1992
Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1992

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam
Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam

Tác giả : Phan Hoài Nam

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam
Pháp luật về trợ cấp đối với các nước đang phát triển theo quy định của WTO - Bài học với Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Quỳnh Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Luật Hà Nội

Chi tiết
Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại
Quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại

Tác giả : Nguyễn Đức Vinh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học luật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Thực hành quyền công tố đối với các tội phạm về hối lộ ở nước ta hiện nay
Thực hành quyền công tố đối với các tội phạm về hối lộ ở nước ta hiện nay

Tác giả : Võ Thành Đủ

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Chất lượng tranh tụng của kiểm sát vien Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam
Chất lượng tranh tụng của kiểm sát vien Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam

Tác giả : Trần Thị Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Phạm Văn Phong

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Pháp luật về đạo đức công ty trong nhà nước pháp quyền Việt Nam
Pháp luật về đạo đức công ty trong nhà nước pháp quyền Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Tiến Hiệp

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Khoa học Xã hội

Chi tiết
Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay
Hoàn thiện quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội nước ta hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Luật Hà Nội

Chi tiết
Thực hiện pháp luật về quyền chính trị đối với phụ nữ ở Việt Nam hiện nay
Thực hiện pháp luật về quyền chính trị đối với phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Các văn bản pháp quy
Các văn bản pháp quy

Nhà xuất bản : Bộ công thương

Chi tiết
Hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay
Hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Văn Đồng;Hà Thị Khuyên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giá trị lịch sử và tính đương đại của một bộ luật
Giá trị lịch sử và tính đương đại của một bộ luật

Tác giả : Bùi Xuân Đính

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Một số vấn đề về thực thi pháp luật chống bán phá giá ở Việt Nam
Một số vấn đề về thực thi pháp luật chống bán phá giá ở Việt Nam

Tác giả : Trần Lương Đức;Nguyễn Thị Thùy Trang

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng
Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Dung

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết