Chủ đề về Điều Dưỡng người mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm cả tác phẩm tổng hợp về đặc điểm nghề nghiệp của nhân viên y tế liên quan, dịch vụ của trợ lý y học, kỹ thuật viên y tế và phụ tá bác sĩ,...               

Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Study guide for Essentials for nursing practice
Study guide for Essentials for nursing practice

Tác giả : Castaldi, Patricia A.

Nhà xuất bản : ill.

Chi tiết
Understanding nursing research
Understanding nursing research

Tác giả : Grove, Susan K.,Gray, Jennifer,Burns, Nancy

Nhà xuất bản : Elsevier Saunders

Chi tiết
Kinn's the medical assistant
Kinn's the medical assistant

Tác giả : Proctor, Deborah B.,Adams, Alexandra Patricia

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Study guide for Kinn's the administrative medical assistant
Study guide for Kinn's the administrative medical assistant

Tác giả : Proctor, Deborah B.,Adams, Alexandra Patricia

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Medical assisting
Medical assisting

Tác giả : Booth, Kathryn A.,Whicker, Leesa G.,Wyman, Terri D

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Fundamentals of nursing
Fundamentals of nursing

Nhà xuất bản : Mosby Elsevier

Chi tiết
Giáo trình thực hành kỹ năng y khoa
Giáo trình thực hành kỹ năng y khoa

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình quản lý điều dưỡng
Giáo trình quản lý điều dưỡng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Kỷ yếu công trình khoa học công nghệ giai đoạn 2010 - 2016
Kỷ yếu công trình khoa học công nghệ giai đoạn 2010 - 2016

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng viên về chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện 09
Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng viên về chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện 09

Tác giả : Phạm Hùng Tiến;Trần Trọng Dương;Trần Quang Trung

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Điều dưỡng cơ sở 2
Điều dưỡng cơ sở 2

Tác giả : Hoàng Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Asessment of  nutritional status among ethnic miniriry university students, Thái Nguyen province, Viet Nam
Asessment of nutritional status among ethnic miniriry university students, Thái Nguyen province, Viet Nam

Tác giả : Tran, Thi Huyen Trang,Sanchaisuriya. Pattara

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Factors predicting health stutus of stroke caregives in Thai Nguyen , Viet Nam
Factors predicting health stutus of stroke caregives in Thai Nguyen , Viet Nam

Tác giả : Ngo, Xuan Long,Ngo, Xuan Long,Manee Arpanantikul, Manee,Sasat, Siriphan

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật