Chủ đề về Da liễu mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm cả bệnh tuyến chất nhờn và tuyến mồ hôi, bệnh ecpec môi, bệnh lờ môi do lạnh, mụn nước do sốt nơvi và các bệnh ngoài da. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Dermatology for skin of color
Dermatology for skin of color

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Medical

Chi tiết
Bệnh da không lây nhiễm
Bệnh da không lây nhiễm

Tác giả : Trần, Văn Tiến

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Giáo trình Da liễu học
Giáo trình Da liễu học

Tác giả : Nguyễn, Quý Thái

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Bệnh da miễn dịch - dị ứng
Bệnh da miễn dịch - dị ứng

Tác giả : Nguyễn, Quý Thái

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Dân Trí

Chi tiết
Các bệnh da liễu thường gặp
Các bệnh da liễu thường gặp

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Da liễu học
Da liễu học

Tác giả : Phạm, Văn Hiển

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Atlas of clinical dermatology
Atlas of clinical dermatology

Tác giả : Du Vivier, Anthony

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Churchill Livingstone

Chi tiết
 Derm facts
Derm facts

Tác giả : Sams, Hunter H.

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Hanley & Belfus

Chi tiết
The American Journal of Dermatopathology
The American Journal of Dermatopathology

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Lippncott Willams & Wilkins

Chi tiết
British Journal of Dermatology
British Journal of Dermatology

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Blackwell

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật