Chủ đề Răng hàm mặt - giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Răng Hàm mặt mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet.

Bao gồm cả loạn thị, mù, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, do thị lực, kính mắt, thấu kính,....

Tài liệu bao gồm gồm: Sách in, CSDL điện tử, luận văn/luận án.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Dental materials
Dental materials

Tác giả : Powers, John M.,Wataha, John C.,Chen, Yen-Wei

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Dental hygiene
Dental hygiene

Nhà xuất bản : Saunders/Elsevier

Chi tiết
Phục hình răng tháo lắp
Phục hình răng tháo lắp

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Phục hình răng cố định
Phục hình răng cố định

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Sâu răng và các biến chứng
Sâu răng và các biến chứng

Tác giả : Nguyễn, Mạnh Hà

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Bệnh học quanh răng
Bệnh học quanh răng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Chỉnh hình răng mặt
Chỉnh hình răng mặt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Răng trẻ em
Răng trẻ em

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Phẫu thuật miệng
Phẫu thuật miệng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Sâu răng và các biến chứng
Sâu răng và các biến chứng

Tác giả : Nguyễn, Mạnh Hà

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Đánh giá tác dụng điều trị viêm lợi của bài thuốc VL1
Đánh giá tác dụng điều trị viêm lợi của bài thuốc VL1

Tác giả : Lê Thị Minh Nguyệt

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phillips' science of dental materials
Phillips' science of dental materials

Tác giả : Kenneth J.Anusavice PhD

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Phục hình răng cố định
Phục hình răng cố định

Tác giả : Nguyễn Văn Bài

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Cohen’s pathways of the pulp
Cohen’s pathways of the pulp

Tác giả : Bùi Huy Đáp,Hargreaves, Kenneth M.,Cohen, Stephen,Berman, Louis H.

Nhà xuất bản : Mosby Elsevier

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật