Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Lâm Nghiệp + Quản lý tài nguyên rừng mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về Lâm nghiệp, kỹ thuật chống cháy rừng, lâm học, phục hồi rừng, lâm sản, rừng quốc gia, rừng nhiệt đới, rừng mưa, rừng già và tyài nguyên gỗ.Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu tri thức bản địa sử dụng cây thuốc tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Nghiên cứu tri thức bản địa sử dụng cây thuốc tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Hà Thế Dự

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của các trạng thái rừng tự nhiên tại tỉnh Tuyên Quang
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của các trạng thái rừng tự nhiên tại tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Vũ Mạnh Cường

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và tri thức địa phương về cây trà hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và tri thức địa phương về cây trà hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Thị Duyên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và phát triển rừng trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và phát triển rừng trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Hà Thư

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây râu mèo ((Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr) tại tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây râu mèo ((Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr) tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Giáp Ngọc Luân

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất  trồng rừng sản xuất tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất trồng rừng sản xuất tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Đoàn Trung Hiếu

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm lâm học và thử nghiệm trồng rừng kháo vàng (Machilus Bonii lecomte) tại tỉnh Tuyên Quang
Nghiên cứu đặc điểm lâm học và thử nghiệm trồng rừng kháo vàng (Machilus Bonii lecomte) tại tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Nguyễn Thành Công

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Giải pháp quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Nguyễn Phúc Mạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển rừng tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển rừng tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lương Văn Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu sinh trưởng và kỹ thuật nhân giống cây hồi (Illicium Verum Hook F.) tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Nghiên cứu sinh trưởng và kỹ thuật nhân giống cây hồi (Illicium Verum Hook F.) tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lục Thượng Đại

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật