Từ khóa đề xuất

Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung
Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại

Tác giả : Trịnh, Thị Thanh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm

Tác giả : Nguyễn, Thành Long,Bùi, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Nước thiên nhiên
Nước thiên nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm

Tác giả : Nguyễn, Thành Long,Bùi, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường
Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường

Tác giả : Tăng, Văn Đoàn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến
Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến

Tác giả : Nguyễn, Việt Anh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Tối ưu hoá hệ thống cấp thoát nước và môi trường
Tối ưu hoá hệ thống cấp thoát nước và môi trường

Tác giả : Phan, Vĩnh Cẩn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải đô thị
Công nghệ xử lý nước thải đô thị

Tác giả : Lamouche, Andre,Tạ, Thành Liêm

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước

Tác giả : Trịnh, Xuân Lai

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây Dựng

Chi tiết
Bio augmentation of anaerobic ammonium oxidation activity supported on graphene oxide and titanium nanotubes
Bio augmentation of anaerobic ammonium oxidation activity supported on graphene oxide and titanium nanotubes

Tác giả : Khuat, Thi Thanh Huyen,Doong, Ruey An,Lin, Jih Gaw

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớ (Teleoperation - SMSS)
Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớ (Teleoperation - SMSS)

Tác giả : Đặng, Ngọc Trung,Đỗ, Trung Hải,Đỗ, Đức Nam

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật