Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Unselling
Unselling

Tác giả : Stratten, Scott

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
The sales boss
The sales boss

Tác giả : Whistman, Jonathan

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
The
The

Tác giả : Dempster, Craig,Lee, John

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
The agile marketer
The agile marketer

Tác giả : Smart, Roland

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
The
The

Tác giả : Scott, David Meerman

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Generational selling tactics that work
Generational selling tactics that work

Tác giả : Marston, Cam

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Uncommon service
Uncommon service

Tác giả : Frei, Frances,Morriss, Anne

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Become a franchise owner!
Become a franchise owner!

Tác giả : Libava, Joel

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Content marketing for dummies
Content marketing for dummies

Tác giả : Gunelius, Susan

Nhà xuất bản : Wiley Pub.

Chi tiết
Youthnation
Youthnation

Tác giả : Britton, Matt

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Factors affecting buying behaviors of consumers in Thai Nguyen towards TNG garments
Factors affecting buying behaviors of consumers in Thai Nguyen towards TNG garments

Tác giả : Duong, Thi Yen Dung,Nguyen, Tu Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Solution to improve the restaurant service quality of Da Huong hotel
Solution to improve the restaurant service quality of Da Huong hotel

Tác giả : Ngo, Thi Thu Thuy,Dang, Thi Mai Huong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Factors influencing consumer's decision on buying cars of toyota Thai Nguyen
Factors influencing consumer's decision on buying cars of toyota Thai Nguyen

Tác giả : Tran, Dieu Linh,Mai, Anh Linh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Improving marketing mix (6Ps) at microfinance and community development institute (MACDI)
Improving marketing mix (6Ps) at microfinance and community development institute (MACDI)

Tác giả : Ngo, Thi Huyen,Nguyen, Tu Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Determinants of organizational performance Lanchi supermarket, Thai Nguyen province
Determinants of organizational performance Lanchi supermarket, Thai Nguyen province

Tác giả : Nguyen, Thi Thuy,Tran, Anh Vu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Factors influencing staff's satisfaction of TNG company, Thai Nguyen branch
Factors influencing staff's satisfaction of TNG company, Thai Nguyen branch

Tác giả : Ngo, Thi Ly,TRan, Anh Vu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Xây dựng chiến lược marketing - MIX tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
Xây dựng chiến lược marketing - MIX tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ

Tác giả : Hoàng, Thị Lệ Quyên,Ngô, Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật