Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Demand-driven inventory optimization and replenishment
Demand-driven inventory optimization and replenishment

Tác giả : Davis, Robert A

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Mc Graw Hill

Chi tiết
Quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý chuỗi cung ứng

Tác giả : Nguyễn, Văn Huân,Hồ, Thanh Hương,Trần, Thị Nhung

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : ĐH Thái Nguyên

Chi tiết
Global logistics and supply chain management
Global logistics and supply chain management

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Edistribution
Edistribution

Tác giả : Lawrence, F. Barry,Jennings, Daniel F.,Reynolds, Brian E.

Nhà xuất bản : Thomson/South-Western

Chi tiết
ERP in distribution
ERP in distribution

Tác giả : Lawrence, F. Barry,Jennings, Daniel F.,Reynolds, Brian E.

Nhà xuất bản : Thomson/South-Western

Chi tiết
Supply chain logistics management
Supply chain logistics management

Tác giả : Bowersox, Donald J,Closs, David J.,Cooper, M. Bixby

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
The
The

Tác giả : Coyle, John J.,Bardi, Edward J.,Langley, C. John

Nhà xuất bản : South-Western/Thomson Learning

Chi tiết
Phát triển công nghiệp hỗ trợ
Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tác giả : Trần, Đình Thiên

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Purchasing principles and management
Purchasing principles and management

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Pearson Education Limited

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Cẩm nang mua sắm
Cẩm nang mua sắm

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật