Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Performance reviews
Performance reviews

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Agile engagement
Agile engagement

Tác giả : Jaramillo, Santiago, Richardson, Todd

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Building an innovative learning organization
Building an innovative learning organization

Tác giả : Sarder, Russell

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
HBR's 10 must reads on managing people
HBR's 10 must reads on managing people

Nhà xuất bản : Harvard Business

Chi tiết
HBR guide to delivering effective feedback
HBR guide to delivering effective feedback

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The
The

Tác giả : Hoffman, Reid,Casnocha, Ben,Yeh, Chris

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Employee engagement for dummies
Employee engagement for dummies

Tác giả : Kelleher, Bob

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Phương pháp quản lý hiệu suất công việc
Phương pháp quản lý hiệu suất công việc

Tác giả : Bacal, Robert,Bacal, Robert,Đặng, Hoàng Phương,Phạm, Ngọc Kim Tuyến

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết
The
The

Nhà xuất bản : Pfeiffer

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nâng cao chất lượng công chức tại Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc
Nâng cao chất lượng công chức tại Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Nguyễn, Minh Vinh,Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Solutions to improve the human resource management at the Hon Gai - Vinashin port company limited
Solutions to improve the human resource management at the Hon Gai - Vinashin port company limited

Tác giả : Dinh, Khanh Linh,Nguyen, Khanh Doanh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Facstors affecting the motivation of staffs in foxconn HonHai company in Bac Giang
Facstors affecting the motivation of staffs in foxconn HonHai company in Bac Giang

Tác giả : Tran, Thi Nhung,Tran, Anh Vu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Improving the quality of human resource in the microfinance and community development institute
Improving the quality of human resource in the microfinance and community development institute

Tác giả : Ngo, Thi To Uyen,Duong, Thi Sen

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Trương, Văn Vĩnh,Triệu, Đức Hạnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng, Thị Minh Huyền,Trần, Thị Nhung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang
Nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang

Tác giả : Hoàng, Thu Hằng,Nguyễn, Thị Hồng Tâm

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật