Chủ đề Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề về quản trị các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có hình thức tổ chức sở hữu về kinh doanh tài chính có vốn đầu tư do nhà nước và tư nhân cổ phần

 + Tài liệu in ấn;

+CSDL điện tử;

+Luận văn/luận án; 

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển

Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Finance basics
Finance basics

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
 Corporate value creation
Corporate value creation

Tác giả : Karlson, Lawrence C

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
J.K. Lasser's Guide to self-employment
J.K. Lasser's Guide to self-employment

Tác giả : Weltman, Barbara

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
HBR guide to finance basics for managers
HBR guide to finance basics for managers

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
HBR guide to buying a small business
HBR guide to buying a small business

Tác giả : Ruback, Richard S.

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Yours for the asking
Yours for the asking

Tác giả : Levy, Reynold

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Cross-border mergers and acquisitions
Cross-border mergers and acquisitions

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Fundraising with businesses
Fundraising with businesses

Tác giả : Waters, Joe

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Find grant funding now
Find grant funding now

Tác giả : Aubrey, Sarah Beth

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Fundamentals of corporate finance
Fundamentals of corporate finance

Tác giả : Ross, Stephen A,Westerfield, Randolph,Jordan, Bradford D

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Quản lý bảo hiểm tài sản tại Công ty bảo hiểm BIDV Thái Nguyên
Quản lý bảo hiểm tài sản tại Công ty bảo hiểm BIDV Thái Nguyên

Tác giả : Phạm, Thùy Linh,Trần, Chí Thiện

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tự chủ trong quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Tự chủ trong quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Hoàng, Thị Hanh,Bùi, Nữ Hoàng Anh

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Bùi, Thị Bích Thủy,Đỗ, Thị Bắc

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh
Quản lý bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Trần, Quang Hà,Lê, Quốc Hội

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn
Quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn

Tác giả : Trần, Thị Lan,Phạm, Thị Nga

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh
Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thị Thúy Nga,Lê, Quốc Hội

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật