Từ khóa đề xuất

Taking sides
Taking sides

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
The
The

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : SAGE

Chi tiết
Mirror for humanity
Mirror for humanity

Tác giả : Kottak, Conrad Phillip

Nhà xuất bản : McGraw Hill Education

Chi tiết
Sports in society
Sports in society

Tác giả : Coakley, Jay J.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội
Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Văn hóa của các dân tộc
Văn hóa của các dân tộc

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
The uses of cultural studies
The uses of cultural studies

Tác giả : McRobbie, Angela

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : SAGE

Chi tiết
Family theories
Family theories

Tác giả : Allen, Katherine R,Henderson, Angela C

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Nhu cầu tìm hiểu về văn hóa các nước ASEAN trong sinh viên khoa ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
Nhu cầu tìm hiểu về văn hóa các nước ASEAN trong sinh viên khoa ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thùy Linh;Đinh Thị Hồng Ngọc;Nguyễn Thị Hồng Hà

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Lãng du trong các nền văn hóa
Lãng du trong các nền văn hóa

Tác giả : Lương Văn Hồng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Lối sống dân tộc, hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn
Lối sống dân tộc, hiện đại - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Đỗ Huy

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Cổng làng người Việt ở Châu thổ Bắc bộ
Cổng làng người Việt ở Châu thổ Bắc bộ

Tác giả : Vũ Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chi tiết
Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam
Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Huế

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian
Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian

Tác giả : Ngô Thị Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chi tiết
Cưới vợ từ vùng nước đặc. Quyển 2: Tiếng Mơ Nông
Cưới vợ từ vùng nước đặc. Quyển 2: Tiếng Mơ Nông

Tác giả : Đỗ Hồng Kỳ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Văn hóa dân gian Ê Đê và vai trò của nó trong xã hội đương đại
Văn hóa dân gian Ê Đê và vai trò của nó trong xã hội đương đại

Tác giả : Đỗ Hồng Kỳ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Sân khấu

Chi tiết
Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam
Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam

Tác giả : Dương Phú Hiệp

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Văn hóa Kánh Loóng của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Văn hóa Kánh Loóng của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Tác giả : Nguyễn Duy Thịnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Chi tiết
Công cuộc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Công cuộc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Phùng, Trung Kiên,Nguyễn, Thị Quế Loan

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Văn hóa dân tộc Nùng ở Cao Bằng
Văn hóa dân tộc Nùng ở Cao Bằng

Tác giả : Đàm, Thị Uyên,Hà, Thị Thu Thủy,Trương, Kim Thoa

Năm xuất bản : 2004

Chi tiết
Lịch sử Văn hóa xã Phong Cốc huyện Hưng Yên tỉnh Quảng Ninh
Lịch sử Văn hóa xã Phong Cốc huyện Hưng Yên tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Phạm, Quốc Long,Nguyễn, Thị Phương Chi

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Hôn nhân và gia đình của người Dao ở huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng
Hôn nhân và gia đình của người Dao ở huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Lục, Thị Soan,Đàm, Thị Uyên

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bản sắc của người sắn dìu ở Thái Nguyên quan văn hóa ẩm thực
Bản sắc của người sắn dìu ở Thái Nguyên quan văn hóa ẩm thực

Tác giả : Nguyễn, Thị Quế Loan,Nguyễn, Thị Canh,Nguyễn, Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Thị Mùi

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Tác giả : Văn Công Thức

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tư vấn tiêu dùng
Tư vấn tiêu dùng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Hội kinh tế Việt Nam

Chi tiết
Văn hóa các dân tộc
Văn hóa các dân tộc

Tác giả : Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chi tiết
Văn hóa Thái Nguyên
Văn hóa Thái Nguyên

Tác giả : Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Nguyên

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật