Từ khóa đề xuất

Triết học giáo dục Việt Nam
Triết học giáo dục Việt Nam

Tác giả : Thái, Duy Tuyên

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm
Giáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm

Tác giả : Đinh, Khắc Thuân

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : ĐH Thái Nguyên

Chi tiết
Lịch sử giáo dục thế giới
Lịch sử giáo dục thế giới

Tác giả : Bùi, Minh Hiền,Nguyễn, Quốc Trị

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Teachers, schools, and society
Teachers, schools, and society

Tác giả : Sadker, David Miller,Zittleman, Karen R.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số - Góc nhìn tâm lý học
Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số - Góc nhìn tâm lý học

Tác giả : Phùng, Thị Hằng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Malala Yousafzai : education activist
Malala Yousafzai : education activist

Tác giả : Rebecca Rowell

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : ABDO Publishing Company

Chi tiết
Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở Việt Nam
Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Minh Phương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học "các lực cơ" - Vật lí 10
Phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học "các lực cơ" - Vật lí 10

Tác giả : Phạm Minh Hải

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo dục kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên
Giáo dục kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Nông La Duy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Hội khuyến học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh từ năm 2004 đến năm 2018
Hội khuyến học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh từ năm 2004 đến năm 2018

Tác giả : Nguyễn Thu Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Phát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Tác giả : Lò, Văn Nọi,Phí, Thị Hiếu,Lê, Tùng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý hoạt động thực hành lâm sàng của học sinh, sinh viên trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn
Quản lý hoạt động thực hành lâm sàng của học sinh, sinh viên trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

Tác giả : Sầm, Thị Hạnh Hiền,Nguyễn, Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn
Quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Lường, Văn Vương,Hà, Thị Kim Linh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
An investigation into project-based learning and its effect on upper secondary school teacher's cognition using new English textbooks in Vietnam
An investigation into project-based learning and its effect on upper secondary school teacher's cognition using new English textbooks in Vietnam

Tác giả : Lê Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Northumbria University

Chi tiết
Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

Tác giả : Đại học Sư Phạm - Đại học Đà nẵng

Chi tiết
Tạp chí quản lý giáo dục
Tạp chí quản lý giáo dục

Tác giả : Học viện quản lý giáo dục - Bộ giáo dục đào tạo

Nhà xuất bản : In TM&DV Tiến Lâm

Chi tiết
Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục
Tạp chí Khoa học - Khoa học Giáo dục

Tác giả : Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xưởng in Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM

Chi tiết
Tạp chí giáo dục lý luận
Tạp chí giáo dục lý luận

Tác giả : Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Công ty TNHH một thành viên In & Văn hóa phẩm

Chi tiết
Bản tin công tác khoa giáo
Bản tin công tác khoa giáo

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Ban khoa giáo Trung ương

Chi tiết
Khoa học giáo dục
Khoa học giáo dục

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Teaching in higher education
Teaching in higher education

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết
Giáo dục và thời đại chủ nhật
Giáo dục và thời đại chủ nhật

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết