Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Nhập môn ngôn ngữ học
Nhập môn ngôn ngữ học

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ
Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

Tác giả : Nguyễn, Thiện Giáp

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Halliday's introduction to functional grammar
Halliday's introduction to functional grammar

Tác giả : Halliday, M. A. K,Matthiessen, Christian M. I. M

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Using language
Using language

Tác giả : Clark, Herbert H

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Principles of pragmatics
Principles of pragmatics

Tác giả : Leech, Geoffrey N

Năm xuất bản : 1983

Nhà xuất bản : New York

Chi tiết
Dẫn luận ngôn ngữ học
Dẫn luận ngôn ngữ học

Tác giả : Nguyễn, Thiện Giáp,Đoàn, Thiện Thuật,Nguyễn, Minh Thuyết

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
An introduction to languague
An introduction to languague

Tác giả : Fromkin, Victoria,Rodman, Robets,Hyams, Nina

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Cengage Learning

Chi tiết
Contrastive analysis
Contrastive analysis

Tác giả : James, Carl

Năm xuất bản : 1980

Nhà xuất bản : Longman

Chi tiết
Halliday's introduction to functional grammar
Halliday's introduction to functional grammar

Tác giả : Halliday, M. A. K.,Matthiessen, Christian M. I. M.

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Testing in language programs
Testing in language programs

Tác giả : Brown, James Dean

Nhà xuất bản : Prentice Hall Regents

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Language activities for improving the linguistic competence of first year studies in Thai Nguyen university
Language activities for improving the linguistic competence of first year studies in Thai Nguyen university

Tác giả : Ngo, Thi Bich Ngoc,Dimaano, Matilda H

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Nonviolence gleaned from selected works o mahatha gandhi and martin luther king, JR
Nonviolence gleaned from selected works o mahatha gandhi and martin luther king, JR

Tác giả : Le, Thi Thu Huong,Valdez, Maria Luisa A

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Reading performance and reading interests of college freshman students of Thai Nguyen university
Reading performance and reading interests of college freshman students of Thai Nguyen university

Tác giả : Dinh, Thi Huong,Bagaag, Amada

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
English language grammatical and discourse competencies of 3rd year college students of Thai nguyen university
English language grammatical and discourse competencies of 3rd year college students of Thai nguyen university

Tác giả : Nguyen, Thi Hong Chuyen,Dimaano, Matilda H

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi Vi Hồng
Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi Vi Hồng

Tác giả : Nông, Thị Huyền Trang,Đào, Thị Vân

Chi tiết
Từ ngữ xưng gọi trong thơ Tố Hữu
Từ ngữ xưng gọi trong thơ Tố Hữu

Tác giả : Vũ, Thị Lệ Tuyết,Phạm, Văn Hảo

Chi tiết
Tính mạch lạc trong văn bản phóng sự của Vũ Trọng Phụng
Tính mạch lạc trong văn bản phóng sự của Vũ Trọng Phụng

Tác giả : Triệu, Thị Len,Đỗ, Việt Hùng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Văn thư lưu trữ Việt Nam
Văn thư lưu trữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Cục văn thư lưu trữ nhà nước

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật