Tại chủ đề Vật lý học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Vật lý học tập hợp những tài liệu nói về  cơ học chất rắn, cơ học chất lỏng, cơ học chất khí, tia hồng ngoại, tử ngoại, kỹ thuật làm lạnh, truyền nhiệt, điện tử học, điện học, vật lý nguyên tử và hạt nhân...Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Getting started with engineering
Getting started with engineering

Tác giả : McCue, Camille

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống
Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống

Tác giả : Nguyễn Khắc Xương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Văn Đăng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Văn Đăng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Dương, Phạm Tường Minh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Dương, Phạm Tường Minh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Sức bền vật liệu
Sức bền vật liệu

Tác giả : Đặng, Việt Cương

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Chi tiết
Engineering mechanics
Engineering mechanics

Tác giả : Hibbeler, R. C

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Chi tiết
Ôn thi cao học môn sức bền vật liệu
Ôn thi cao học môn sức bền vật liệu

Tác giả : Trần, Chương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Qúa trình lan truyền và phản xạ bởi van đóng của sóng trong một số hỗ hợp chất lỏng hai pha
Qúa trình lan truyền và phản xạ bởi van đóng của sóng trong một số hỗ hợp chất lỏng hai pha

Tác giả : Nguyễn, Văn Tuấn,Phạm, Đức Ngọc,Nguyễn, Đăng Hào,Nguyễn, Thị Hoa

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Đặc trưng xác suất của phản ứng trong kết cấu thanh phẳng có vết nứt
Đặc trưng xác suất của phản ứng trong kết cấu thanh phẳng có vết nứt

Tác giả : Trần, Việt Thắng,Nguyễn, Văn Dự,Dương, Thế Hùng

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật