Từ khóa đề xuất

Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng
Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Food physics
Food physics

Tác giả : Figura, Ludger O.,Teixeira, Arthur A.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Giáo trình công nghệ lên men
Giáo trình công nghệ lên men

Tác giả : Lương, Đức Phẩm

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Công nghệ rau quả
Công nghệ rau quả

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Cơ sở của phương pháp tạo cấu trúc cho các sản phẩm thực phẩm
Cơ sở của phương pháp tạo cấu trúc cho các sản phẩm thực phẩm

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Bảo quản lương thực
Bảo quản lương thực

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm
Ứng dụng Enzyme trong công nghiệp thực phẩm

Tác giả : Hoàng, Kim Anh,Trần, Ngọc Hiếu

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Hóa học với thức ăn đồ uống
Hóa học với thức ăn đồ uống

Tác giả : Dương, Văn Đảm

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa Thanh niên

Chi tiết
Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm
Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm

Tác giả : Kiều, Hữu Ảnh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Công nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh (2006-2016)
Công nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh (2006-2016)

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Dịu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500
Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500

Tác giả : Đinh Thị Kim Hoa;Lưu Hồng Sơn;Tạ Thị Lượng;Phạm Thị Tuyết Mai;Phạm Thị Vinh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5
Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5

Tác giả : Trịnh Thị Thu Thủy;Nguyễn Thị Thanh Thủy;Hoàng Thị Ngọc;Nguyễn Thị Lâm Đoàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4
Nghiên cứu thu nhận và xác định một số định đặc tính của lignin peroxidase từ chủng nấm mục trắng TL4

Tác giả : Trịnh Thị Thu Thủy;Nguyễn Quốc Trung;Nguyễn Hoàng Anh;Tống Văn Hải

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tối ưu hóa một số thông số công nghệ trong quá trình sấy bã cà chua làm nguyên liệu để thu nhận lycopen
Tối ưu hóa một số thông số công nghệ trong quá trình sấy bã cà chua làm nguyên liệu để thu nhận lycopen

Tác giả : Nguyễn Thị Hoàng Lan;Nguyễn Thị Kim Thanh;Trần Thị Định;Nguyễn Thị Quyên;Nguyễn Ngọc Cường;Trần Thị Nhung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật