Từ khóa đề xuất

The
The

Tác giả : Black, J. Temple

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Robotics
Robotics

Tác giả : Fuller, James L.

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Automation, production systems, and computer integrated manufacturing
Automation, production systems, and computer integrated manufacturing

Tác giả : Groover, Mikell P.

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Chi tiết
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Tác giả : Đặng, Tiến Trung,Vũ, Quang Hồi

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Tự động hóa sản xuất
Tự động hóa sản xuất

Tác giả : Trần, Văn Địch

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Automated systems based on human skill
Automated systems based on human skill

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Pergamon

Chi tiết
Công nghệ chế tạo thiết bị điện
Công nghệ chế tạo thiết bị điện

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Product and process design principles
Product and process design principles

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Robot công nghiệp
Robot công nghiệp

Tác giả : Trịnh, Quang Vinh,Nguyễn, Đăng Bình,Phạm, Thành Long

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Pro Engineer Wildfire 5.0 dành cho người tự học
Pro Engineer Wildfire 5.0 dành cho người tự học

Tác giả : Lê, Ngọc Bích,Đỗ, Lê Thuận,Võ, Duy Thanh Tâm

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giao thông vận tải

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nâng cao chất lượng hệ truyền động dùng động cho động cơ
Nâng cao chất lượng hệ truyền động dùng động cho động cơ

Tác giả : Nguyễn, Thị Ngoan,Võ, Quang Vinh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Nghiên cứu sự tập trung ứng suất đối với tấm vật liệu Compozit
Nghiên cứu sự tập trung ứng suất đối với tấm vật liệu Compozit

Tác giả : Nguyễn, Hoàng Nghị

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Sóng xung kích trong một số hỗn hợp chất lỏng
Sóng xung kích trong một số hỗn hợp chất lỏng

Tác giả : Nguyễn, Văn Tuấn,Dương, Ngọc Hải

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Quản lý rủi ro trong cho vay đầu tư phát triển công nghiệp của các NHTM Thái Nguyên
Quản lý rủi ro trong cho vay đầu tư phát triển công nghiệp của các NHTM Thái Nguyên

Tác giả : Vũ, Thị Hậu,Nguyễn, Việt Dũng,Ngô, Quang Trung

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện chuyển dời vị trí và một sô ứng dụng
Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện chuyển dời vị trí và một sô ứng dụng

Tác giả : Phạm, Duy Lác,Hoàng, Nam Nhật,Nguyễn, Kiều Hưng

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Tự nhiên và Xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật