Từ khóa đề xuất

Kỹ thuật hàn Tig nâng cao
Kỹ thuật hàn Tig nâng cao

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Precision machining technology
Precision machining technology

Nhà xuất bản : Delmar Cengage Learning

Chi tiết
Giáo trình môn học kỹ thuật chế tạo máy
Giáo trình môn học kỹ thuật chế tạo máy

Tác giả : Nguyễn, Đăng Bình,Vũ, Đình Trung,Lê, Cao Thăng

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Chi tiết
Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF- D-GUN
Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF- D-GUN

Tác giả : Đinh, Bá Trụ,Đinh, Văn Chiên

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Machining and cnc technology
Machining and cnc technology

Tác giả : Fitzpatrick, Michael

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Tiêu chuẩn quá trình hàn và trình độ thợ hàn
Tiêu chuẩn quá trình hàn và trình độ thợ hàn

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình hàn TIG
Giáo trình hàn TIG

Tác giả : Bộ Xây dựng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình công nghệ chế tạo phôi
Giáo trình công nghệ chế tạo phôi

Tác giả : Hoàng, Tùng,Nguyễn, Ngọc Thành

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình hàn kết cấu thép chịu lực 3G
Giáo trình hàn kết cấu thép chịu lực 3G

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình Hàn ống 6G
Giáo trình Hàn ống 6G

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế
Giáo trình kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kỹ thuật hàn TIG nâng cao
Kỹ thuật hàn TIG nâng cao

Tác giả : Bộ Xây dựng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật