Từ khóa đề xuất

Căn bản kỹ thuật nhiếp ảnh
Căn bản kỹ thuật nhiếp ảnh

Tác giả : Bùi, Minh Sơn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thời đại

Chi tiết
Paint shop pro X for photographers
Paint shop pro X for photographers

Tác giả : McMahon, Ken,Nichols, Robin

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Adobe photoshop CS2 for photographers
Adobe photoshop CS2 for photographers

Tác giả : Evening, Martin

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Elsevier

Chi tiết
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Digital nature photography and Adobe Photoshop

Tác giả : Moss, Kevin

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thomson Course Technology

Chi tiết
Handbook of photography
Handbook of photography

Tác giả : Folts, James A.,Lovell, Ronald P.,Zwahlen, Fred C

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thomson/Delmar Learning

Chi tiết
Perception and imaging
Perception and imaging

Tác giả : Zakia, Richard D.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Focal Press

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật