Từ khóa đề xuất

The
The

Tác giả : Forney, Kristine,Machlis, Joseph

Nhà xuất bản : W.W. Norton

Chi tiết
Giáo dục âm nhạc
Giáo dục âm nhạc

Tác giả : Phạm, Thị Hoà

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Giáo dục âm nhạc
Giáo dục âm nhạc

Tác giả : Phạm, Thị Hoà

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Giáo trình Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc
Giáo trình Âm nhạc và phương pháp dạy học Âm nhạc

Tác giả : Hoàng, Long,Hoàng, Lân

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Mừng "ngày trở về" của nhạc sĩ Phạm Duy
Mừng "ngày trở về" của nhạc sĩ Phạm Duy

Tác giả : Nguyễn, Đắc Xuân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thuận Hóa

Chi tiết
Những bản tình ca chuyển soạn cho hợp xướng
Những bản tình ca chuyển soạn cho hợp xướng

Tác giả : Đỗ, Tuấn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Giáo dục âm nhạc
Giáo dục âm nhạc

Tác giả : Phạm, Thị Hòa

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tự học nhạc Lý cơ bản
Tự học nhạc Lý cơ bản

Tác giả : Phạm, Phương Hoa,Trương, Ngọc Bích,Cù, Minh Nhật

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Bài ca xây dựng
Bài ca xây dựng

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Bài hát việt 2006
Bài hát việt 2006

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Bài hát dân ca Thái
Bài hát dân ca Thái

Tác giả : Lò Văn Lả;Vàng Thị Ngoạn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Sân khấu

Chi tiết
45 ngày biết đệm Guitar
45 ngày biết đệm Guitar

Tác giả : Song Minh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NXB Âm nhạc

Chi tiết
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật