Từ khóa đề xuất

美术审美
美术审美

Tác giả : Wang, Zhao Yi (王兆一 )

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : 山西教育出版社

Chi tiết
插图艺术
插图艺术

Tác giả : Liu, Feng Jie (刘丰杰著)

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : 山西教育出版社

Chi tiết
Giáo trình trang trí
Giáo trình trang trí

Tác giả : Phạm, Ngọc Tới

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình trang trí
Giáo trình trang trí

Tác giả : Nguyễn, Thế Hùng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Từ điển tranh mẫu trang trí cách điệu động vật
Từ điển tranh mẫu trang trí cách điệu động vật

Tác giả : Trịnh, Quân,Lâm, Trinh

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật