Từ khóa đề xuất

Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc - cổ truyền
Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc - cổ truyền

Tác giả : Chu, Quang Trứ

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Điêu khắc chàm và thần thoại Ấn Độ
Điêu khắc chàm và thần thoại Ấn Độ

Tác giả : Huỳnh, Thị Được

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Đà Nẵng

Chi tiết
Hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam
Hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật