Từ khóa đề xuất

Kiến trúc Trung Quốc
Kiến trúc Trung Quốc

Tác giả : Thái, Yến Hâm,Trương, Lệ Mai,Tăng, Hồng Ngữ

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
The
The

Tác giả : Woodwell, George M.

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
Mẫu nhà dân tự xây
Mẫu nhà dân tự xây

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc
Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc

Tác giả : Nguyễn, Khởi

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Các
Các

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Tư duy và tổ hợp kiến trúc
Tư duy và tổ hợp kiến trúc

Tác giả : Đặng, Thái Hoàng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc nhỏ, tiểu phẩm, tiểu cảnh kiến trúc quảng trường thành phố
Kiến trúc nhỏ, tiểu phẩm, tiểu cảnh kiến trúc quảng trường thành phố

Tác giả : Võ, Đình Điệp,Việt Hà Nguyễn Ngọc Giả,Nguyễn, Hà Cương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam
Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc Việt Nam

Tác giả : Phạm, Đức Nguyên

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc Đông Dương
Kiến trúc Đông Dương

Tác giả : Lê, Minh Sơn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới - Tập 2: thế kỷ XIX - thế kỷ XX
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới - Tập 2: thế kỷ XIX - thế kỷ XX

Tác giả : Đặng Thái Hoàng;Nguyễn Văn Đỉnh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giớ i- Tập 1: Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giớ i- Tập 1: Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII

Tác giả : Đặng Thái Hoàng;Nguyễn Văn Đỉnh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc nhà công cộng
Kiến trúc nhà công cộng

Tác giả : Nguyễn Đức Thiềm

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây Dựng

Chi tiết
Cấu tạo kiến trúc
Cấu tạo kiến trúc

Tác giả : Phạm Việt Anh;Nguyễn Khắc Sinh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc cảnh quan
Kiến trúc cảnh quan

Tác giả : Hàn Tất Ngạn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố
Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố

Tác giả : Nguyễn Xuân Vinh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế đô thị có minh họa
Thiết kế đô thị có minh họa

Tác giả : Kim Quảng Quân

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc
Kiến trúc

Tác giả : Hội kiến trúc sư Việt Nam

Chi tiết
Kiến trúc Việt Nam
Kiến trúc Việt Nam

Tác giả : Viện KTQHĐT&NT - Bộ Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật