Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam
Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam

Tác giả : Lâm, Quang Dốc

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Bản đồ giáo khoa
Bản đồ giáo khoa

Tác giả : Lâm, Quang Dốc

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam
Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Bản đồ

Chi tiết
Tập bản đồ kinh tế xã hội Việt Nam
Tập bản đồ kinh tế xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : NXB Bản Đồ

Chi tiết
Thành lập bản đồ kinh tế - xã hội
Thành lập bản đồ kinh tế - xã hội

Tác giả : Lâm, Quang Dốc

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
 World history atlas
World history atlas

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Singapore

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam
Hướng dẫn sử dụng Atlat địa lí Việt Nam

Tác giả : Lâm, Quang Dốc

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tập bản đồ đường phố Hà Nội
Tập bản đồ đường phố Hà Nội

Tác giả : Lê, Phước Dũng,Thế, Thị Phương

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB. Bản Đồ

Chi tiết
Student atlas of world geography
Student atlas of world geography

Tác giả : Allen, John L.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Xây dựng mô hình không gian ba chiều từ nguồn dữ liệu địa lý tình nguyện
Xây dựng mô hình không gian ba chiều từ nguồn dữ liệu địa lý tình nguyện

Tác giả : Nguyễn Khắc Năng;Nguyễn Đức Lộc;Trần Trọng Phương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật