Chủ đề Kinh tế y tế và quản lý bệnh viện – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế y tế và quản lý bệnh viện mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề những kiến thức cơ bản về quản lý chung, điều hành bệnh viện, quản lý hệ thống y tế cơ sở, quản lý thông tin, thống kê trong Y tế.
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Những
Những

Tác giả : Nguyễn, Trọng An

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia -Sự thật

Chi tiết
Localized poverty reduction in Viet Nam
Localized poverty reduction in Viet Nam

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Centre for Southeast Asia Research, University of British Columbia

Chi tiết
Promising care
Promising care

Tác giả : Berwick, Donald M.

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Forces of change
Forces of change

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Leading and managing in nursing
Leading and managing in nursing

Tác giả : Yoder-Wise, Patricia S.

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Mosby

Chi tiết
Thầy thuốc & bệnh nhân
Thầy thuốc & bệnh nhân

Tác giả : Đỗ, Hồng Ngọc

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
AIDS in South Asia
AIDS in South Asia

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Controversies in depression management
Controversies in depression management

Nhà xuất bản : Adis International

Chi tiết
Managing depressive disorders
Managing depressive disorders

Nhà xuất bản : Adis International

Chi tiết
Can the poor influence policy?
Can the poor influence policy?

Tác giả : Robb, Caroline M.

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : World Bank,

Chi tiết
Xây dựng câu lạc bộ sinh kế cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo
Xây dựng câu lạc bộ sinh kế cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Xóa đói giảm nghèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa
Xóa đói giảm nghèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa

Tác giả : Nguyễn Thiện;Lê Xuân Đồng;Nguyễn Công Quốc

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
International conference: Sustainable development and ethnic minority poverty reduction in mountainous regions
International conference: Sustainable development and ethnic minority poverty reduction in mountainous regions

Tác giả : The World Bank

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thai Nguyen University Publishing House

Chi tiết
Đương đầu với AIDS
Đương đầu với AIDS

Tác giả : Nguyễn Xuân Hiếu

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Đại dịch cúm gia cầm
Đại dịch cúm gia cầm

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thông tấn

Chi tiết
Qũy trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Qũy trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm

Tác giả : Liên đoàn Lao động TP HCM

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Liên đoàn Lao động TP HCM

Chi tiết
The new public health
The new public health

Tác giả : Theodore H. Tulchinsky

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Elsevier / Academic Press

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Vũ, Mai Hà,Vũ, Thanh Liêm

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý giảm nghèo cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý giảm nghèo cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Bùi, Thị Thủy,Đỗ, Anh Tài

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Đánh giá thực hiện chính sách giảm nghèo tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá thực hiện chính sách giảm nghèo tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lưu, Mạnh Hải,Đặng, Thị Phương Hoa

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Hương,Trần, Văn Quyết

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Giải pháp giảm nghèo ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Hoàng, Huy Trọng,Nguyễn, An Hà

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Ảnh hưởng của chính sách xóa đói giảm nghèo tới sinh kế của hộ nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
Ảnh hưởng của chính sách xóa đói giảm nghèo tới sinh kế của hộ nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Lệ thị Bích Hồng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1986-2015
Quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1986-2015

Tác giả : Vũ Thị Thanh Vân

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý giảm nghèo cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý giảm nghèo cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Bùi Thị Thủy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Vũ Mai Hà

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (2000 - 2013)
Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (2000 - 2013)

Tác giả : Phạm Thu Huyền

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt  khó khăn  tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Giải pháp giảm nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Mai Văn Thạch

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đánh giá thực hiện chính sách giảm nghèo  tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá thực hiện chính sách giảm nghèo tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lưu Mạnh Hải

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quá  trình thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên từ năm  1997 đến  năm 2011
Quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2011

Tác giả : Hoàng Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Giảm nghèo bền vững ở huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Giảm nghèo bền vững ở huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Tâm

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
The British Journal of Psychiatry
The British Journal of Psychiatry

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : The Royal College of Psychiatrists

Chi tiết
Địa vị pháp lý của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Địa vị pháp lý của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tác giả : Đỗ Hữu Phương

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Xóa đói, giảm nghèo giảm trừ bất bình đẳng xã hội kết quả và một số kinh nghiệm
Xóa đói, giảm nghèo giảm trừ bất bình đẳng xã hội kết quả và một số kinh nghiệm

Tác giả : Nguyễn Anh Cường;Phạm Quốc Thành

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam
Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Danh Sơn

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tác giả : Phạm Xuân Nam

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia
Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia

Tác giả : Đồng Văn Đạt

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết