Chủ đề Quản lý công – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Quản lý công mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý hành chính công , quản lý hành chính công về kinh tế , Quản lý hành chính công về tiền tệ , công nghệ hành chính và cải cách hành chính công
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Tìm hiểu về môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công
Tìm hiểu về môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công

Tác giả : Nguyễn, Thị Vân Hương

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Quản lý môi trường
Quản lý môi trường

Tác giả : Đenton, Đ. Keith,Lê, Trung Phương

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hoá chất

Chi tiết
Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt  Nam
Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình 2014
Định mức dự toán xây dựng công trình 2014

Tác giả : Thùy Linh,Việt Trinh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Lao Động

Chi tiết
Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010)
Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010)

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Cẩm nang quản lý môi trường
Cẩm nang quản lý môi trường

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương
Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

Tác giả : Shah, Anwar,Trần, Thành Nam,Nguyễn, Hoàng Ánh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thời đại

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Thái Nguyên
Cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trương, Thị Hằng Nga,Nguyễn, Quang Hợp

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu tại cục hải quan tỉnh Lạng Sơn
Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu tại cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Hoàng, Văn Quân,Bùi, Đức Thọ

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật