Chủ đề Quản lý công – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Quản lý công mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý hành chính công , quản lý hành chính công về kinh tế , Quản lý hành chính công về tiền tệ , công nghệ hành chính và cải cách hành chính công
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam lý luận và thực tiễn
Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn, Quốc Sửu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Văn học, nghệ thuật Việt Nam hôm nay
Văn học, nghệ thuật Việt Nam hôm nay

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương

Chi tiết
Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng
Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Cẩm nang kiều bào 2008
Cẩm nang kiều bào 2008

Tác giả : Saigon Times Books

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Total quality management in education
Total quality management in education

Tác giả : Mukhopadhyay, Marmar

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Sage Publications

Chi tiết
The
The

Tác giả : Hastie, Trevor.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Quản lý Nhà nước về Giáo dục và đào tạo
Quản lý Nhà nước về Giáo dục và đào tạo

Tác giả : Nguyễn, Văn Hộ

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Cơ sở pháp lý trong Giáo dục và quản lý Giáo dục
Cơ sở pháp lý trong Giáo dục và quản lý Giáo dục

Tác giả : Nguyễn, Văn Hộ

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Những quy định mới nhất hưỡng dẫn công tác quản lý tài chính kế toán - kiểm toán,  thanh tra - kiểm tra trong trường học
Những quy định mới nhất hưỡng dẫn công tác quản lý tài chính kế toán - kiểm toán, thanh tra - kiểm tra trong trường học

Tác giả : Bộ tài chính,Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Những quy định mới nhất hưỡng dẫn công tác quản lý tài chính kế toán - kiểm toán,  thanh tra - kiểm tra trong trường học
Những quy định mới nhất hưỡng dẫn công tác quản lý tài chính kế toán - kiểm toán, thanh tra - kiểm tra trong trường học

Tác giả : Bộ tài chính,Trường học

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Tác giả : Phan, Thị Ngọc Huyền,Đỗ, Thị Bắc

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ
Giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Thị Phương Thảo,Bùi, Đình Hòa

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý giảm nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý giảm nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê, Thị Thanh Giang,Mai, Ngọc Cường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần, Thị Tuyết,Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật