Chủ đề Quản lý công – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Quản lý công mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý hành chính công , quản lý hành chính công về kinh tế , Quản lý hành chính công về tiền tệ , công nghệ hành chính và cải cách hành chính công
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam
Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Quản lý hành chính - Lý thuyết và thực hành
Quản lý hành chính - Lý thuyết và thực hành

Tác giả : Amiel, Michel,Francis, Bonnet,Joseph, Jacobs,Phạm, Quỳnh Hoa

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý
Phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý

Tác giả : Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước
Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh
Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh

Tác giả : Nguyễn, Thị Đức Hạnh

Năm xuất bản : 1997

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Quản lý chi thường xuyên tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý chi thường xuyên tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đỗ, Thế Hiếu,Phạm, Thị Ngọc Vân

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Ninh
Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Trần, Thị Thùy Dung,Nguyễn, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý chi thường xuyên tại Bệnh viện sản - nhi tỉnh Bắc Ninh
Quản lý chi thường xuyên tại Bệnh viện sản - nhi tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thu Hà,Nguyễn, Thị Hồng Yến

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản trị tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Quản trị tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Việt Hoài,Đỗ, Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tăng cường quản trị chi phí tại VNPT Bắc Ninh
Tăng cường quản trị chi phí tại VNPT Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thanh Hương,Đỗ, Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Thu Hiền,Nguyễn, Hữu Đạt

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật