Chủ đề Quản lý công – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Quản lý công mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý hành chính công , quản lý hành chính công về kinh tế , Quản lý hành chính công về tiền tệ , công nghệ hành chính và cải cách hành chính công
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Soạn thảo văn bản hành chính
Soạn thảo văn bản hành chính

Tác giả : Ngô, Sỹ Trung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giao thông vận tải

Chi tiết
Effective implementation in practice
Effective implementation in practice

Tác giả : Sandfort, Jodi,Moulton, Stephanie

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính
Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính

Tác giả : Lê, Văn In,Phạm, Hưng

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân công dân với Nhà nước
Mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân công dân với Nhà nước

Tác giả : Trần, Ngọc Đường,Chu, Văn Thành

Năm xuất bản : 1994

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Vai trò quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp
Vai trò quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp

Tác giả : Vũ, Huy Từ

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Một số vấn đề về soạn thảo văn bản
Một số vấn đề về soạn thảo văn bản

Tác giả : Nguyễn, Thế Quyền

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Cải cách nền hành chính Quốc gia ở nước ta
Cải cách nền hành chính Quốc gia ở nước ta

Tác giả : Nguyễn, Duy Gia

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan nhà nước
Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan nhà nước

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Vân

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính
Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính

Tác giả : Phạm, Đức Chính,Ngô, Thành Can

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Tỉnh ủy Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Thị Hồng Huệ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng
Quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Cao Bằng

Tác giả : Nông Đức Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Hà Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản trị nhân lực tại Sở khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Quản trị nhân lực tại Sở khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Tác giả : Khổng Hồng Hoàng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Tác giả : Hoàng Văn Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Tiến Linh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay
Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

Tác giả : Nguyễn Văn Tùng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Chất lượng cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Chất lượng cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Đàm Thanh Thủy;Hoàng Văn Dư

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương Thị Thu

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác đảng, đoàn thể tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác đảng, đoàn thể tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương Thị Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng

Tác giả : Thân Văn Hoàn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý cán bộ viên chức tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ
Quản lý cán bộ viên chức tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Quyền Thị Hoài Thương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Phan Thị Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Lào Cai
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Lào Cai

Tác giả : Phạm Tất Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tăng cường quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn Văn Hưởng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Trà My

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường năng lực thực thi công vụ của cán bộ công vụ tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Bắc Ninh
Tăng cường năng lực thực thi công vụ của cán bộ công vụ tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn Tiến Thành

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Đơn vị hành chính, lãnh thổ, thời phong kiến, Việt Nam.
Đơn vị hành chính, lãnh thổ, thời phong kiến, Việt Nam.

Tác giả : Nguyễn Công Thảo

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Công nghiệp luyện kim ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975
Công nghiệp luyện kim ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975

Tác giả : Hoàng Hải Hà;Phí Thị Hồng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tác giả : Lê Thị Hồng Nhiên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Cải cách chế độ phê duyệt hành chính Hoa Kỳ và Trung Quốc - Một số đề xuất cho Việt Nam
Cải cách chế độ phê duyệt hành chính Hoa Kỳ và Trung Quốc - Một số đề xuất cho Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Quang Hợp;Tạ Việt Anh;Nguyễn Thị Phương Thúy

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết