Chủ đề Quản lý công – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Quản lý công mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề quản lý hành chính công , quản lý hành chính công về kinh tế , Quản lý hành chính công về tiền tệ , công nghệ hành chính và cải cách hành chính công
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước

Tác giả : Mackay, Keith,World Bank

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình quản lý xây dựng
Giáo trình quản lý xây dựng

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : NXB Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình quản lý xây dựng
Giáo trình quản lý xây dựng

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình quản lý xây dựng
Giáo trình quản lý xây dựng

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay
Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

Tác giả : Nguyễn Quang Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật