Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Kinh tế nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về dự báo và dự đoán cung và cầu, chính sách trang trại của chính phủ và các tác phẩm tổng hợp về kinh tế sản xuất, bảo quản, phân phối thực phẩm.Các mục chính gồm:
+ Tài liệu in ấn;
+ CSDL điện tử; 
+ Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển...
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Rural development
Rural development

Tác giả : Singh, Katar,Shishodia, Anil

Nhà xuất bản : SAGE Publications

Chi tiết
Quy hoạch đơn vị ở bền vững
Quy hoạch đơn vị ở bền vững

Tác giả : Nguyễn, Cao Lãnh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Rural development
Rural development

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị

Tác giả : Phạm, Trọng Mạnh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội
Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội

Tác giả : Nguyễn, Quang Học,Bùi, Xuân Dũng,Đoàn, Minh Huấn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chính sách đô thị
Chính sách đô thị

Tác giả : Võ, Kim Cương

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Rural energy and development
Rural energy and development

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Accelerating China’s rural transformation
Accelerating China’s rural transformation

Tác giả : Nyberg, Albert,Rozelle, Scott

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại
Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại

Tác giả : Bocharov, Iu. P,Kudriavxev, K,Lê, Phục Quốc

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Đánh giá việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Đánh giá việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tác giả : Nguyễn Thị Nhung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tác giả : Trần Văn Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Mai Quỳnh Trọng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Tác giả : Hoàng Văn Cầm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tác giả : Cầm Văn Khiêm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Phùng Trần Mỹ Hạnh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tác giả : Lê Hoàng Ngọc;Nguyễn Thị Dương Nga;Nguyễn Quốc Oánh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu chuỗi giá trị cây Mía đường tỉnh Cao Bằng
Nghiên cứu chuỗi giá trị cây Mía đường tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Nguyễn, Văn Dừa,Trần, Ngọc Ngoạn

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu hoạt động nhận ủy thác tín dụng của hội phụ nữ huyện Mường chà, Tỉnh Điện Biên
Nghiên cứu hoạt động nhận ủy thác tín dụng của hội phụ nữ huyện Mường chà, Tỉnh Điện Biên

Tác giả : Chu, Thị Thanh Xuân,Nguyễn Thị Minh Thọ

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu chuỗi giá trị lúa gạo đặc sản vùng lòng chảo Điện Biên tỉnh Điện Biên
Nghiên cứu chuỗi giá trị lúa gạo đặc sản vùng lòng chảo Điện Biên tỉnh Điện Biên

Tác giả : Phạm, Văn Thuận,Dương. Văn Sơn

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu giải pháp phát triển rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên
Nghiên cứu giải pháp phát triển rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Quang Huy,Hà, Quang Trung

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu thực trạng  và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Nguyễn, Thái Sơn,Đào, Thanh Vân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đinh Thị Vỹ

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tác giả : Xaysongkhame Phimmasone

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật