Chủ đề Thương mại Quốc tế – Giới thiệu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu Thương mại Quốc tế mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề bản chất, đặc trưng, lợi ích và chức năng nhiệm vụ của thương mại quốc tế. Lý thuyết thương mại quốc tế từ mô hình thương mại quốc tế cổ điển đến các mô hình thương mại quốc tế hiện đại. Công cụ thương mại quốc tế dưới dạng thuế quan và phi thuế quan, chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện cán cân thanh toán quốc tế mất cân bằng
+ Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử;
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

The
The

Nhà xuất bản : A Glossary of internat

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông Bắc Việt Nam
Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông Bắc Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Tiến Long

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
China catalyst
China catalyst

Tác giả : Holloman, Dave M

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Politics and trade in southern Mexico, 1750-1821
Politics and trade in southern Mexico, 1750-1821

Tác giả : Hamnett, Brian R.

Năm xuất bản : 1971

Nhà xuất bản : University Press

Chi tiết
Manufacturing for export in the developing world
Manufacturing for export in the developing world

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU
Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU

Tác giả : Đỗ, Thị Hòa Nhã,Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam

Tác giả : Ngô, Thị Mỹ,Trần, Chí Thiện,Trận, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc
Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc

Tác giả : Nguyễn, Thái Duy,Lưu, Ngọc Trịnh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Nghiên cứu xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Tác giả : Nguyễn, Thị Hà,Nguyễn, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Phân tích tiền năng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường EU
Phân tích tiền năng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường EU

Tác giả : Đỗ, Thu Huyền,Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật