Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ (1946 - 2015)
Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kỳ (1946 - 2015)

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Tài liệu học tập lý luận chính trị
Tài liệu học tập lý luận chính trị

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Lịch sử Đảng bộ trường Đại học Hải Phòng (1959 -2014)
Lịch sử Đảng bộ trường Đại học Hải Phòng (1959 -2014)

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Nxb. Hải Phòng

Chi tiết
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Tám mươi hai   82 năm Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử (1930 - 2012)
Tám mươi hai 82 năm Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử (1930 - 2012)

Tác giả : Ngô, Đăng Tri

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Hãy cứ đi về phía nhân dân
Hãy cứ đi về phía nhân dân

Tác giả : Phạm, Phương Thảo

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử
Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử

Tác giả : Đỗ, Hồng Thái

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Kính chào thế hệ thứ tư
Kính chào thế hệ thứ tư

Tác giả : Võ, Văn Kiệt

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ ở cơ sở
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ ở cơ sở

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật