Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học Kế toán mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet.Tin học kế toán bao gồm Kế toán trên Excel, Sử dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng hiện nay: MISA, ACSOFT,SSP…
Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm  2015
Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2015

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết
Một trăm bốn mươi   140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp
Một trăm bốn mươi 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Bài tập kiểm toán
Bài tập kiểm toán

Tác giả : Phan, Trung Kiên

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Financial accounting fundamentals
Financial accounting fundamentals

Tác giả : Wild, John J.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Tác giả : Nguyễn, Văn Hải,Nguyễn, Duy Lạc

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Principles of auditing & other assurance services
Principles of auditing & other assurance services

Tác giả : Whittington, Ray,Pany, Kurt

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: áp dụng từ 1/1/2014
37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: áp dụng từ 1/1/2014

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Computer accounting with sage 50 complete accounting 2013
Computer accounting with sage 50 complete accounting 2013

Tác giả : Carol Yacht

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
CISA:Certified information systems auditor: Study guide
CISA:Certified information systems auditor: Study guide

Tác giả : David Cannon;Brian T. O’Hara;Allen Keele

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Sybex

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kế toán
Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả : Đoàn Quang Thiệu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học Kỹ thuật

Chi tiết
international finance for dummies
international finance for dummies

Tác giả : Ayse Y. Evrensel

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NJ John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Giáo trình kiểm toán căn bản
Giáo trình kiểm toán căn bản

Tác giả : Trần Đình Tuấn;Đỗ Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Principles of auditing & other assurance services
Principles of auditing & other assurance services

Tác giả : O. Ray Whittington;Kurt Pany

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Giáo trình kế toán quản trị
Giáo trình kế toán quản trị

Tác giả : Nguyễn Ngọc Quang

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Innovative teams: unlock creative energy, generate new ideas, brain-storm effectively
Innovative teams: unlock creative energy, generate new ideas, brain-storm effectively

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
StandOut 2.0: assess your strengths, find your edge,win at work
StandOut 2.0: assess your strengths, find your edge,win at work

Tác giả : Marcus Buckingham

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam

Tác giả : Trần Thị Quỳnh Giang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán - nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán - nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hoàn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường tại các Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường tại các Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Tác giả : Nguyễn Thị Thái An

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán

Tác giả : Nguyễn Phước Bảo Ấn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Cơ cấu sở hữu, tính tăng trưởng đối với rủi ro doanh nghiệp
Cơ cấu sở hữu, tính tăng trưởng đối với rủi ro doanh nghiệp

Tác giả : Đặng Tuấn Tú

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tạp chí Kế toán
Tạp chí Kế toán

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

Chi tiết
Journal of applied finance
Journal of applied finance

Năm xuất bản : 2007

Chi tiết
Accounting & finance
Accounting & finance

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Blackwell publishing

Chi tiết
Thông tin Tài chính
Thông tin Tài chính

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Tạp chí kế toán và kiểm toán
Tạp chí kế toán và kiểm toán

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

Chi tiết
Tòa thẩm kế nước cộng hòa Pháp
Tòa thẩm kế nước cộng hòa Pháp

Tác giả : Hà Ngọc Sơn

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Kế toán sáp nhập doanh nghiệp kinh nghiệm quốc tế
Kế toán sáp nhập doanh nghiệp kinh nghiệm quốc tế

Tác giả : Nguyễn Phú Giang

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết