Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học Kế toán mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet.Tin học kế toán bao gồm Kế toán trên Excel, Sử dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng hiện nay: MISA, ACSOFT,SSP…
Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Engineering a compiler
Engineering a compiler

Tác giả : Cooper, Keith D.,Torczon, Linda

Nhà xuất bản : Elsevier/Morgan Kaufmann

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Information and knowledge system
Information and knowledge system

Tác giả : Arduin, Pierre Emmanuel,Grundstein, Michel,Rosenthal - Sabroux, Camille

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Excel 2007 formulas
Excel 2007 formulas

Tác giả : Walkenbach, John

Nhà xuất bản : John Wiley & Son

Chi tiết
Linux bible
Linux bible

Tác giả : Negus, Chris,Bresnahan, Christine

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Windows 7 SP1 quicksteps
Windows 7 SP1 quicksteps

Tác giả : Matthews, Martin S

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Modern operating systems
Modern operating systems

Tác giả : Tanenbaum, Andrew S.

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office Excel 2010

Tác giả : Stewart, Kathleen

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Microsoft Excel 2010
Microsoft Excel 2010

Tác giả : O'Leary, Timothy J.,O'Leary, Linda I.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010
Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010

Tác giả : Tennick, Art

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Các kỹ thuật lựa chọn, trích rút, ghi nhận trạng thái biểu cảm cơ bản của mặt người
Các kỹ thuật lựa chọn, trích rút, ghi nhận trạng thái biểu cảm cơ bản của mặt người

Tác giả : Nguyễn, Xuân Thuyết,Đỗ, Năng Toàn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian và ứng dụng
Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian và ứng dụng

Tác giả : Thân, Văn Thiết,Đặng, Văn Đức

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Hỗ trợ học tập qua mạng cho học sinh trung học phổ thông
Hỗ trợ học tập qua mạng cho học sinh trung học phổ thông

Tác giả : Đỗ, Hoàng Hải,Nguyễn, Gia Hiểu

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật