Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học Ngân hàng mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Internet của tiền tệ
Internet của tiền tệ

Tác giả : Antonopoulos, Andreas M.,Thu Hương,Lê, Huy Hòa,Nguyễn, Khánh An

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Learning by example
Learning by example

Tác giả : Strang, David

Nhà xuất bản : Princeton University Press

Chi tiết
Bank management & Financial Services
Bank management & Financial Services

Tác giả : Rose, Peter S.,Hudgins, Sylvia Conway

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Bank management & Financial Services
Bank management & Financial Services

Tác giả : Rose, Peter S.,Hudgins, Sylvia Conway

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
When free markets fail
When free markets fail

Tác giả : McCleskey, Scott

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Weley

Chi tiết
Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của gân hàng trung ương
Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của gân hàng trung ương

Tác giả : Lê, Vinh Danh

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Tác giả : Phạm, Thu Hương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Tìm hiểu về Ngân hàng Thế giới
Tìm hiểu về Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn
Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn hoá Thông tin

Chi tiết
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại

Tác giả : Nguyễn, Đức Thắng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng
Cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng

Tác giả : Trần Duy Thụ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Đàm thoại tiếng Anh trong ngành ngân hàng
Đàm thoại tiếng Anh trong ngành ngân hàng

Tác giả : Lê Huy Lâm dịch;Phạm Văn Thuận dịch

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Tác giả : Phạm Thu Hương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam

Tác giả : Võ Đình Toàn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch
Factors affecting the ATM cards service quality of Viettinbank - Do Thanh branch

Tác giả : Pham, Thi Hoa,Dang, Thi Mai Huong

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Tác giả : Phan, Thị Hồng Liên,Vũ, Quốc Dũng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết
Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết

Tác giả : Vũ Thị Thục Oanh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Võ Minh Đức

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu hành vi quá tự tin của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả : Trương Đình Bảo Long

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

Tác giả : Trần Thị Thanh Nga

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Thân Ngọc Minh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
Quản lý Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thương mại

Chi tiết
Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Duy trì nhân tài tại các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam
Duy trì nhân tài tại các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Ngọc Mai

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Lạc Hồng

Chi tiết
Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ
Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ

Tác giả : Nguyễn Hồng Thu

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Bích Liên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Giang
Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Hà Giang

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Yến;Trần Phạm Văn Cương

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên
Thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Hữu Thu;Lê Thị Phương

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết
Đa dạng hóa hình thức huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang
Đa dạng hóa hình thức huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Yến;Trần Phạm Văn Cương;Nguyễn Chí Dũng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết