Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học Ngân hàng mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu
Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Tác giả : Vũ, Đức Thái

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Tác giả : Hoàng, Bảo Hùng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Database management systems
Database management systems

Tác giả : Ramakrishnan, Raghu,Gehrke, Johannes

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Database systems
Database systems

Tác giả : Pratt, Philip J.,Adamski, Joseph J.

Nhà xuất bản : Boyd & Fraser Pub. Co

Chi tiết
Fundamentals of database systems
Fundamentals of database systems

Tác giả : Elmasri, Ramez,Navathe, Shamkant B.

Nhà xuất bản : Pearson/Addison Wesley

Chi tiết
Bài tập nhập môn Hệ cơ sở dữ liệu
Bài tập nhập môn Hệ cơ sở dữ liệu

Tác giả : Nguyễn, Thế Dũng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Cơ sở dữ liệu suy diễn
Cơ sở dữ liệu suy diễn

Tác giả : Đỗ, Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình nhập môn ngôn ngữ XML
Giáo trình nhập môn ngôn ngữ XML

Tác giả : Ban điều hành đề án 112 CP

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : NXB Tư pháp

Chi tiết
Giáo trình ngôn ngữ XML
Giáo trình ngôn ngữ XML

Tác giả : Ban Điều hành Đề án 112 CP

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : NXB Tư pháp

Chi tiết
Advances in intelligent information and database systems
Advances in intelligent information and database systems

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Phương pháp phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG
Phương pháp phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG

Tác giả : Đinh, Quang Huy,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng

Tác giả : Vũ, Thị Tâm,Hồ, Văn Canh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Ứng dụng máy trạng thái trong quản lý giao tác
Ứng dụng máy trạng thái trong quản lý giao tác

Tác giả : Đàm, Thị Thanh Hằng,Nguyễn, Xuân Huy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

Tác giả : Vũ, Thái Linh,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán phân tích số
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán phân tích số

Tác giả : Cao, Hùng Phương,Nguyễn, Ngọc Cương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định

Tác giả : Vũ, Trọng Thể,Nguyễn, Tân Ân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng
Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Văn Ngân,Lê, Quang Minh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Khai phá đồ thị con phổ biến và ứng dụng
Khai phá đồ thị con phổ biến và ứng dụng

Tác giả : Hoàng Việt Dũng,Nguyễn, Long Giang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật